Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова Академії медичних наук України, вул. Мануїльського, 32, м. Київ, 01050, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова Академії медичних наук України

Адреса:вул. Мануїльського, 32, м. Київ, 01050, Україна
Телефон:+38(044) 483-36-84, 483-95-73
Факс:
Вебсайт:http://www.neuro.kiev.ua


Директор - Зозуля Юрій Опанасович

Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України засновано в 1950 році на базі і як правонаступник Київського психоневрологічного інституту.
Організатором інституту і його першим директором став учень і послідовник академіка М.Н. Бурденка академік О. І. Арутюнов, який очолював Інститут з 1950 по 1964 рр. По задуму О. І.Арутюнова інститут було створено як комплексний науково-дослідний лікувальний заклад, в якому спільно з нейрохірургами працювали спеціалісти суміжних професій. Цей принцип комплексності вирішив надалі весь хід формування вітчизняної нейрохірургії і сприяв розвитку таких нових дисциплин, як нейрорентгенологія, отоневрологія та нейроофтальмологія, нейрофізіологія, нейропсихопатологія та інш.
На протязі 30 років (1964-1993) директором інституту був А.П. Ромоданов. Після його смерті інституту присвоєно його ім'я.
З 1993 року інститут очолює академік АМН України Ю.О. Зозуля

Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України веде розробки фундаментальних і прикладних аспектів таких важливих наукових проблем, як комплексне лікування пухлин нервової системи, розробки і клінічне застосування принципо нових внутрішньосудинних операцій, нейротрансплантації; набула розвитку і суттєвих досягнень нейроімунологія, розроблена система нейрохірургічної допомоги новонародженим при пологовій черепно-мозковій травмі. З цих напрямків інститут займає провідне місце серед нейрохірургічних закладів розвинутих країн світу.
В останні роки основну увагу наукового колективу інституту привертають проблеми діагностики, хірургічного і комбінованого лікування nухлин головного мозку, патогенеза, діагностики і лікування травми ЦНС і її наслідків; хірургічного лікування найбільш складних форм судинної патології головного мозку; дослідження імунопатологічних реакцій у хворих з нейрохірургічною патологією ЦНС, вивчення впливу на головний мозок малих доз радіації, створення ефективних методів профілактики і терапії інфекційно-запальних ускладнень у нейрохірургічних хворих, експериментальне вивчення формування епілептичного вогнища, лікування калітств розвитку і гідроцефалії у дітей, реабілітації нейрохірургічних хворих, вивчення механізмів дії ембріональної нервової системи в умовах її трансплантації в головний мозок реципієнта.
Сьогодні в штаті інституту працює 1042 співробітника, серед них 102 нayкових (із них 1 академік, 3 члена-кореспондента АМН України, 14 професорів, 23 доктора і 61 кандидат медичних наук).
Клінічну базу інституту складають 15 профільних відділень на 37О ліжок, де щорічно лікується понад 6,5 тис. хворих.
Хірургічна діяльність здійснюється в 15 операційних залах, де щорічно проводиться біля 3500 операцій з приводу захворювань центральної і периферійної нервової системи.
В поліклінічному відділенні щорічно одержують спеціалізовану консультативну допомогу біля 25 тисяч хворих.
Код компании: 2947