Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Адреса:просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 459-61-12, 459-61-19, 459-62-05, 459-62-75
Факс:+38(044) 2262573
Вебсайт:http://www.kneu.kiev.ua


Ректор - Павленко Анатолій Федорович

Київський національний економічний університет було засновано у 1906 році. Указом Президента України Л.Д.Кучми від 27.02.1997 р. за значний внесок у розвиток вищої освіти та економічної науки, заслуги у підготовці висококваліфікованих кадрів, а також зважаючи на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, університету біло надано статус Національного.

Від початку створення КНЕУ був і залишається найбільшим вищим економічним навчальним закладом України. До складу Університету входять: базовий вищий навчальний заклад у м. Києві (9 факультетів). Криворізький економічний інститут (6 факультетів). Кримський економічний інститут (м. Сімферополь, 4 факультети), Київський та Сімферопольський технікуми.

Підготовка фахівців здійснюється за професійними спрямуваннями: "економіка", "менеджмент", "право", за кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, на денній, вечірній, заочній формах навчання згідно з чинною нормативно-правовою базою за спеціалізаціями та освітньо-професійними програмами.

Спеціальності:
- банківська справа;
- економіка підприємства;
- економічна кібернетика;
- економічна статистика;
- економічна теорія;
- маркетинг;
- міжнародна економіка;
- облік та аудит;
- управління трудовими ресурсами;
- фінанси;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- правознавство;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- державне управління;
- адміністративний менеджмент.

Для забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів освоєно нові дисципліни, повністю оновлено програми навчально-методичного забезпечення. Започаткована у 1908 р. бібліотека КНЕУ на сьогодні є найкращою в Україні університетською економічною бібліотекою, у фондах якої 750 тис. різноманітних вітчизняних і зарубіжних видань наукового та навчально-методичного характеру. Щорічно послугами бібліотеки користується майже чверть мільйона читачів.

Університет посідає провідне місце серед навчальних закладів економічного профілю завдяки високій якості навчального процесу, постійному оновленню і великому вибору навчальних програм, висококваліфікованому складу викладачів, сучасним методам освітньої діяльності, широким міжнародним зв’язкам. Саме тому Міністерство освіти України доручило університетові функцію науково-методичної координації підготовки економістів у нашій державі. Рішенням державної акредитаційної комісії з 1996 року на університет покладені функції базового закладу освіти в організації роботи фахової ради з ліцензування та акредитації підготовки фахівців з економіки.

У 1995 р. університет був прийнятий до складу Міжнародної асоціації навчальних закладів, що мають програми магістра ділового адміністрування та забезпечують їх на рівні міжнародних стандартів.
Багаторічний досвід науково-дослідної роботи, тісний взаємозв’язок учених університету з науковими центрами України та інших держав зумовили формування в університеті багатьох накових шкіл: з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, банківської справи та грошового обігу, державних фінансів та податків, статистики, економічної теорії та інших.

З метою досягнення світового рівня використання нових інформаційних технологій, в університеті створено Головний центр інформаційних систем. Він забезпечує керівництво впровадженням, використанням і супроводженням комп’ютерної та периферійної техніки і програмного забезпечення. З 1998 р. університет підключений до мережі Інтернет.

Важливим завданням, яке вирішував університет при запровадженні напрямків підготовки фахівців, є підготовка та підвищення кваліфікації викладачів. Успішно функціонують аспірантура та докторантура. За останні п’ять років в радах університету захистили докторські дисертації - 35, кандидатські - 216 вчених.

КНЕУ має розгалужену систему міжнародних зв’язків із провідними університетами США, ФРН, Великобританії, Франції, Польщі, Китаю, Узбекистану та інших, бере активну участь в європейських програмах TACIS, TEMPUS, INTAS. За програмою TACIS створені та успішно функціонують Українська фінансово-банківська школа й Український центр страхової справи. На даний час здійснюється проект ЄС щодо розвитку господарського права на юридичному факультеті університету. Підвищення кваліфікації економістів і менеджерів здійснює Український інститут розвитку фондового ринку та факультет післядипломної освіти.

З метою координації наукових досліджень в університеті створено Науково-дослідний інститут економічного розвитку, Українська асоціація маркетингу та Україно-британська асоціація викладачів бухгалтерського обліку.

КНЕУ має власне видавництво, потужності якого дають змогу щороку підготувати й видати 1200 друк.арк. навчальної, навчально-методичної та наукової літератури.

При університеті цілорічно функціонує обладнана сучасним медичним устаткуванням лікувально-профілактична здравниця санаторного типу терапевтичного профілю зі стаціонарною та амбулаторною формами лікування для студентів, співробітників та викладачів навчального закладу. Функціонує спортивний комплекс з ігровим залом, басейном, залом боксу, двома тренажерними та гімнастичним залами.

Університет постійно збільшує площі навчальних аудиторій та лабораторій, читальних залів і книгосховищ, а також кількість місць у гуртожитках. Завершено будівництво нового, п’ятого, гуртожитку на 550 місць; розпочинається будівництво четвертого навчально-лабораторного корпусу та бібліотеки на 1,5 тис. примірників книг, а також оснащення стадіону зі спортивним ядром і трибунами.
Код компании: 2823