Відкрите акціонерне товариство "Сумихімпром", вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40012, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Сумихімпром"

Адреса:вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40012, Україна
Телефон:+38(0542) 33-85-13
Факс:+38(0542) 334565
Вебсайт:http://www.sumykhimprom.com.ua


Голова правління – Трофименко Микола Олексійович

Великий світ хімії

Географічне розташування
Підприємство розташоване на відстані 6 кілометрів від центру міста Сум. Основний майданчик займає площу 226 га.

Профіль підприємства
Виробництво технічної сірчаної кислоти, реактивної сірчаної кислоти, олеуму, фосфорної кислоти, фосфорних мінеральних добрив, білих та кольорових пігментів, коагулянтів, хімічних солей, товарів народного споживання.

Історія
У 1954 році почав роботу суперфосфатний завод у складі двох цехів – по виробництву сірчаної кислоти та простого суперфосфату. На протязі 45 років на підприємстві інтенсивно будувалися та освоювалися нові потужності, реконструювалися діючі. На підприємстві вперше в колишньому СРСР, було освоєно виробництво сірчаної кислоти за схемою з подвійним контактуванням та подвійною абсорбцією, виробництво двоокису титану, кольорових мінеральних пігментів, кормових фосфатів, амофосу за схемою суміщення сушіння та гранулювання, суперфосфату за поточною схемою, піросульфіту натрію та іншої продукції.
ВАТ “Сумихімпром” було і залишається одним з найбільших в СНД виробників мінеральних добрив, пігментів, кормових фосфатів та коагулянтів.

Продукція
Амофос 12:52:0 (NH4H2PO4)
Діамонійфосфат 17:46:0 ((NH4)2HPO4)
Амонізований суперфосфат 4:18:0
Трикальційфосфат 41% P2O5 (Ca3(PO4)2)
Двоокис титану (TiO2)
Червоний залізоокисний пігмент (Fe2O3)
Жовтий залізоокисний пігмент (Fe2O3?H2O)
Сірчанокислий алюміній (Al2(SO4)3?17H2O)
Піросульфіт та сульфіт натрія(Na2S2O5, Na2SO3)
Рідке скло (Na2SiO3)
Активізатор цементу (FeSO4)
Коагулянт для очищення стічних вод (FeSO4)

Ринки збуту
До 1992 року постачання продукції здійснювалося зокрема на ринок колишнього СРСР. З 1992 року ВАТ «Сумихімпром» одним з перших хімічних підприємств України почало освоювати ринки збуту країн далекого зарубіжжя. В теперішні часи продовжується постачання продукції в такі країни як Польша, Чехія, Словакія, Угорщина, Болгарія, Німеччина, Іспанія, Італія, Великобританія, Іран, Північна Корея. Якість наших виробів відома великому колу споживачів. Підприємство знаходиться у постійних пошуках шляхів розширення своїх ринків збуту та відкрито для будь-яких форм співробітництва.

Розвиток підприємства
Враховуючи існуючі специфічні умови у сільскогосподарському секторі України на підприємстві проведена та проводиться велика робота по зниженню собівартості продукції за рахунок зниження енергоємності, з цією ж метою в існуючих цехах освоєні гнучкі технології по виробництву мінеральних добрив. Так, наприклад, в цеху амофосу освоєно виробництво діамонійфосфату та сульфіту амонію, в суперфосфатному цеху, який працює за поточною схемою, освоєно виробництво складних добрив типу N:P:K та подвійного суперфосфату.
Спеціалісти ВАТ “Сумихімпром” разом зі спеціалистами створених на базі підприємства науково-дослідного та проектного інститутів розробили програму розвитку підприємства до 2010 року. Для здійснення цієї програми передбачається залучити власні та кредитні кошти.
Програма розвитку підприємства до 2010 року включає в себе 13 проектів різних ступенів пріоритетності. Сьогодні визначені проекти першорядної важливості й над ними почата робота.
Ряд проектів спрямований на створення нових видів продуктів та переробку відходів виробництва. Підприємство вже веде переговори з іноземними фірмами щодо здійснення цих проектів та проводить необхідну технічну та дослідну роботу.

Охорона навколишнього середовища
Проблеми, пов’язані з охороною навколишнього середовища, постійно знаходяться в зоні особливої уваги керівництва ВАТ “Сумихімпром” на протязі всього часу роботи підприємства. З експлуатації виводилися застарілі цехи й замість них будувалися нові за безвідходними та маловідходними технологіями. Динаміка впливу на природне середовище за період з 1990 року по 1999 рік характеризується наступними показниками:
- викиди у повітря зменшилися у 4,2 рази;
- скидання стічних вод зменшилося у 3,3 рази;
- вживання свіжої води зменшилося у 2,8 рази.
З відходів виробництва виробляються добрива, коагулянт, активізатор цементу та інша продукція.
Код компании: 2775