Відкрите акціонерне товариство Івано-Франківський завод "Промприлад", вул. Академіка Сахарова, 23, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство Івано-Франківський завод "Промприлад"

Адреса:вул. Академіка Сахарова, 23, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Телефон:+38(03422) 2-24-56
Факс:+38(03422) 22205
Вебсайт:http://www.prylad.com.ua


Генеральний директор - Дикий Павло Ілліч

ВАТ "Промприлад" - багатопрофільне приладобудівне підприємство по виробництву вимірювальної техніки. Матеріально-технічна та метрологічна база ВАТ "Промприлад", великий досвід виготовлення засобів вимірювання та наявність кваліфікованих кадрів дозволяє виготовляти сучасні прилади та освоювати їх нові зразки. В номенклатурі виробів -прилади комерційного обліку газу, датчики тиску, манометри показуючі, манометри і термометри свердловинні для потреб нафтогазовидобувної галузі, мікропроцесорна техніка, товари народного вжитку, серед яких парасольки.

Але пріоритетним напрямком діяльності залишається виробництво промислових лічильників газу - турбінних ЛГ-К, роторних РГ-К різних типорозмірів з покращеними експлуатаційними та споживчими характеристиками , призначених для роботи з електронними коректорами по температурі і тиску. Виготовлення установок для метрологічного забезпечення приладів в експлуатації.

За останній час освоєно нові види продукції - лічильники газу з алюмінієвих сплавів ЛГР, лічильники газу G-10, G-16,G-25. Всі лічильники відповідають європейським стандартам, мають клас точності 1 та є вибухозахищеними. Застосування цих приладів дає змогу споживачам економити до 30% коштів.

Для метрологічного забезпечення виробництва та повірки приладів обліку газу створена сучасна випробувальна станція "Тургас", на базі якої сформовано державний Еталон витратометрії.

З метою розширення ринку збуту в Україні і країнах СНД створена ділерська мережа по реалізації і сервісному обслуговуванню продукції і споживачів.

Спеціалісти підприємства працюють над модернізацією коректорів об"ємної витрати газу ОКВГ з застосуванням модемного зв"язку та розробкою нових виробів, серед яких лічильники газу G-25, G-40.G-65, мікропроцесорні контролери.

Ми вітаємо всіх наших замовників, клієнтів, партнерів та запрошуємо до взаємовигідного співробітництва.

До основної продукцiї заводу вiдносяться:

1. Лiчильники газу:
- турбiннi лiчильники типу ЛГ-К, якi охоплюють витрати газу вiд 12,5 м куб./год до 2500 м куб./год;
- роторнi лiчильники типу РГ-К, якi охоплюють витрати газу вiд 3 м куб./год. до 1000 м куб./год.

Всi промисловi лiчильники, якi випускає ВАТ "Промприлад", мають клас точностi не гiрше 1,0 i динамiчнi дiапазони вимiрювань 1:20, 1:30.
Лiчильники газу ЛГ-К-Ех i РГ-К-Ех мають вихiдний iмпульсний сигнал для роботи з коректорами-обчислювачами, є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту IЕхib11ВТ3"Х".
Лiчильники газу РГ i РГ-К-Ех з класом точностi 1,0 мають однаковi прив'язувальнi та монтажнi розмiри з лiчильниками типу РГ нижчого класу, якi ще знаходяться в експлуатацiї. Тому при замiнi застарiлих лiчильникiв газу типу РГ на новi однотипнi не потрiбно нiякої переробки їх обв'язки.

2. Електронний коректор об'єму газу ОКВГ.

Призначений для роботи з тахометричними (турбінними та роторними) витратомірами природного газу і здійснює обчислення та приведення до нормальних умов об"єму природного газу, який пройшов через витратомір.

3. Фiльтри газовi ФГ.

Призначенi для очищення газу вiд пилу та iнших твердих частинок.
Фiльтри мають виконання для роботи з лiчильниками ЛГ i РГ всiх типорозмiрiв.

4. Дiафрагми:

ДКС - дiафрагми камернi;
ДВС - дiафрагми для встановлення на фланцях;
ДБС - дiафрагми безкамернi.

Дiафрагми розраховуються i виготовляються за даними опитувального листка, який заповняється Замовником.

5. Перетворювачi рiзницi тискiв ДМ, ДМТ, ДКО.

Виготовляються на стандартний ряд перепаду тискiв, застосовуються для вимiрювання витрат рiдин, газiв, пари та вимiрювання тиску тяги, напору та рiзницi тискiв.

6. Мазутомiри поршневi СМО, СМ2.

Призначенi для комерцiйного облiку витрат неагресивних нафтопродуктiв в межах 7,5 л/год до 4000 л/год.

7. Обчислювачi кiлькостi теплової енергiї ОТЕ-1111.

Призначенi для комерцiйного облiку споживаної теплової енергiї в системах водяного опалювання i гарячого водопостачання.

8. Роторнi лiчильники газу G-2.5РЛ, G-4РЛ, G-6РЛ.

Призначенi для комерцiйного облiку газу, для використання в побуті, на установах комунального господарства при витратах вiд 0,06 м куб./год. до 10 м куб./год.

9. Роторнi лiчильники газу G-10 РГА, G-16 РГА.

Призначені для вимірювання об'єму природного газу, які охоплюють витрати 0,3 м куб/год до 40 м куб/год з класом точності 1,0 динамічним діапазоном вимірювання 1:30, 1:50.

10. Блоки БИК-1, БИК-300.

Призначенi для добування квадратного кореня з унiфiкованих струмових сигналiв постiйного струму i використання в комплектi з перетворювачами тиску (дифманометрами).
Блоки БИК-1, БИК-300 внесенi в перелiк приладiв, якi дозволенi для використання на атомних електростанцiях.

11. Блоки 22БП-36, БПС-300.

Призначенi для перетворення напруги змiнного струму промислової частоти у стабiлiзовану напругу постiйного струму для живлення перетворювачiв тиску та iнших засобiв технiки.
Блоки 22БП-36 внесенi в перелiк приладiв, дозволених для використання на атомних електростанцiях.

12. Манометри показуючi МП.

Призначенi для вимiрювань надлишкового тиску неагресивних рiдин, газiв i пари.

13. Манометри свердловиннi МСУ-1, МСУ-2.

Призначенi для реєстрацiї тиску при проведеннi гiдродинамiчних дослiджень пластiв.

14. Термометри свердловиннi ТСУ-1, ТСУ-2.

Призначенi для реєстрацiї температури при проведеннi гiдродинамiчних досліджень пластiв.

15. Контролери малоканальнi мiкропроцесорнi "Ремiконт" Р-130

Призначенi для автоматичного керування i логiко-програмного керування технологiчними процесами.

16. Контролери логiчнi мiкропроцесорнi "Ломiконт" Л-110, Л-112, Л-120, Л-122.

Призначенi для автоматичного управлiння технологiчними процесами, передачi iнформацiї по iнтерфейсах на дисплей та друкуючi пристрої.

17. Замірна дільниця

Призначена для комплектування газорозподільних пунктів, в склад яких входять лічильники газу ЛГ-К-Ех, коректори газу, фільтри газові, засувки, ділянки трубопроводів; на прохання споживачів за окрему плату поставляється шафа для розміщення замірної дільниці.
Код компании: 2706