Науково-виробнича фірма "Зонд", вул. Микитинецька, 5А, м. Івано-Франківськ, 76002, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Науково-виробнича фірма "Зонд"

Адреса:вул. Микитинецька, 5А, м. Івано-Франківськ, 76002, Україна
Телефон:+38(03422) 2-42-80, 2-47-28
Факс:
Вебсайт:http://www.zond.if.ua


Директор - Зінчак Ярослав Михайлович

Науково-виробнича фiрма "Зонд" - це пiдприємство з 30-рiчним досвiдом роботи в галузi неруйнiвного контролю матерiалiв та виробiв, що призначена головною органiзацiєю Держнафтогазпрому України (наказ № 125 вiд 12.10.1995 р.) по розробцi, виготовленню та впровадженню технiчних засобiв i технологiй неруйнiвного контролю та технiчноi дiагностики нафтогазового обладнання та iнструменту. На фiрму ЗОНД покладено завдання по вирiшенню проблем технiчного i методологiчного забезпечення галузi, підготовцi i атестацii фахiвцiв з неруйнiвного контролю.

Фiрма ЗОНД має серйозний науково-технiчний потенцiал та матерiально-технiчну базу. Шестеро працівникiв фiрми мають науковi ступенi кандидатiв технiчних наук, один - доктора технiчних наук. 15 працiвникiв мають посвiдчення фахiвцiв-експертiв з неруйнiвного контролю та технiчноi дiагностики об'єктiв, що підконтрольні Держнаглядохоронпрацi Украiни. Технiчнi рiшення, закладенi в ряд приладiв та пристроiв, захищенi бiльш нiж 60 авторськими свiдоцтвами i патентами Украiни, Росii, Великоi Британii, Францii, ФРН. Ми опублiкували понад 150 наукових праць по проблематицi.

В НВФ "Зонд" функціонує сертифікована в системі УкрСЕПРО на відповідність вимогам ISO 9001 система якості (сертифікат № UA 2.009.081). Система охоплює розробку і виробництво засобів і технологій неруйнівного контролю нафтогазового обладнання та інструменту, надання послуг з неруйнівного контролю та технічної діагностики, сертифікаційні випробування, підготовку та атестацію фахівців з неруйнівного контролю.

Визнанням здобуткiв фiрми стала перемога в першому нацiональному конкурсi з якостi серед малих та середнiх пiдприємств Украiни в1997 роцi.

Засоби неруйнівного контролю НВФ "ЗОНД"

В НВФ "Зонд" розроблені, виготовлені, здані приймальним комісіям технічні засоби і технології для контролю ряду основних показників якості бурового і нафтогазового обладнання й інструменту, а саме:
- дефектів типу порушення суцільності металу (тріщини, раковини, пори, непровари,ін.),
- геометричних характеристик (товщина стінки, ступінь зносу тощо),
- фізико-механічних характеристик (границя текучості, твердість, коерцитивна сила, магнітна проникність і т.п.),
- міцності та герметичності різьбових з’єднань та з’єднань з натягом.

В залежності від вимог замовника засоби можуть мати різне конструктивне виконання:
- стаціонарні (установка СОТ-1),
- пересувні (установки ПЛНК-2, ПЛНК-5),
- переносні (установка ЗОНД-6),
- окремі прилади та сервісні пристрої (прилад СІГМА-Т, приставка ПТУ-2, блок зв’язку й узгодження БЗУ-2, сканери СКУ-Н, СКМ-Н, перетворювачі та акустичні блоки і інш).

НВФ "Зонд" має дозволи Держнаглядохоронпраці України (№ 110.ПР.98 та №128.ПР.99) на надання послуг з неруйнівного і руйнівного контролю та технічного діагностування:
- магістральних та технологічних трубопроводів, систем газопостачання, трубопроводів пари та гарячої води;
- бурових веж та їх основ, вантажопідіймальних кранів, підіймальних агрегатів для підземного та капітального ремонту свердловин;
- бурового, нафтогазового обладнання, труб та інструменту, що використовуються при бурінні, експлуатації та капітальному ремонті свердловин, фонтанної запірної арматури та обвязки гирла свердловин;
- резервуарів сталевих зварних, посудин під тиском, парових та водогрійних котлів.

Науково-виробнича фірма "ЗОНД" окрім розробки та виготовлення технічних засобів для неруйнівного контролю займається розробкою нормативних документів, що регламентують проведення такого контролю.

НВФ "ЗОНД" може розробити методики проведення неруйнівного контролю матеріалів та конструкцій по бажанню замовника.

Атестаційний Центр з неруйнівного контролю при НВФ ЗОНД утворений в 1995 році рішенням ради НАКУНК (протокол №2 від 28.03.1995 р.). Головним завданням Центру була атестація фахівців з неруйнівного контролю (в основному ультразвукового) в нафтогазовій галузі. За два з половиною роки в Центрі була проведена атестація більш, як 60 фахівців.
З 1 вересня 1997 року набули чинності Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю (ДНАОП 0.00-1.27-97). За рішенням органу по сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (ОСП) Атестаційному Центру при НВФ ЗОНД було видано дозвіл на право атестації фахівців з ультразвукового методу контролю у таких виробничих секторах:
- промислова енергетика;
- трубопроводи;
- бурове устаткування;
- вантажопідіймальні механізми;
- металоконструкції та будівельні конструкції.

Аудит ОСП, який провела Німецька Акредитаційна Рада, показав, що АЦНК при НВФ ЗОНД відповідає вимогам Європейських норм. На цій підставі Центру був виданий сертифікат компетентності № 03.ОСП.99.А. Весь атестаційний процес включений в систему якості, яка функціонує в НВФ ЗОНД. Система якості сертифікована в системі УкрСЕПРО (атестат акредитації № UA 2.009.081 від 14.06.1999 р.).

За нашою заявкою про розширення галузі акредитації АЦНК був проведений аудит Центру комісією ОСП. За результатами аудиту надано право (дозвіл №020.ОСП.99А від 16.09.1999р.) проводити атестацію:
1. По ультразвуковому методу контролю у виробничих секторах:
- промислова енергетика;
- трубопроводи;
- хімія та нафтохімія;
- бурове устаткування;
- вантажопідіймальні механізми;
- металоконструкції та будівельні матеріали.
2. По радіаційному методу контролю у виробничих секторах:
- промислова енергетика;
- трубопроводи;
- хімія та нафтохімія;
- металоконструкції та будівельні конструкції.

Центр проводить атестацію фахівців I та II рівнів кваліфікації.

В Центрі створені умови для проведення передатестаційних консультацій. Фахівці мають досту п до необхідної техніки, НТД і технічної літератури. Крім того, фахівці можуть ознайомитись із новоствореними на фірмі технічними засобами і технологіями неруйнівного контролю.
Працівники Центру мають багаторічний досвід у розробці засобів і методик контролю, а також у застосуванні їх на практиці.

Випробувальний центр "Науково-виробнича фірма"Зонд" акредитований на технічну компетентність у системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат № UA 6.001.Т.436.) і надає послуги з сертифікаційних випробувань. Галуззю акредитації центру є випробування:
- засобів та технологічних процесів неруйнівного контролю;
- нафтогазового обладнання для буріння, освоєння, ремонту та експлуатації нафтових і газових свердловин;
- конструкційних матеріалів, сплавів, литва, сортового прокату, труб, будівельних матеріалів;
- зварних конструкцій і виробів: посудин і апаратів сталевих зварних, резервуарів, котлів парових та водогрійних, трубопроводів магістральних. вантажопідіймальних споруд, колон, форм, каркасів, естакад.
Код компании: 2698