Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, м. Київ, 01000, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств

Адреса:м. Київ, 01000, Україна
Телефон:+38(044) 226-30-42
Факс:
Вебсайт:


Голова - Боровик Олександр Григорович

Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств (ВССП) - недержавна, самоврядна, неприбуткова організація, добровільне об'єднання крупнотоварних сільськогосподарських підприємств.

Напрямки діяльності ВССП та його регіональних структур:
- формування нових господарських структур на основі приватної власності на землю і майно;
- забезпечення правових гарантій діяльності членів союзу, представництво їх інтересів у законодавчих, державних органах та громадських організаціях; покращення матеріально-технічного, фінансового та кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників;
- сприяння залученню інвестицій вітчизняних та зарубіжних інвесторів в сільськогосподарське виробництво та переробні галузі;
- надання допомоги у розвитку і становленні інфраструктури ринку на селі, інформаційному забезпеченні товаровиробників з питань кон'юктури, цінової ситуації, створення умов для гарантованого збуту продукції;
- здійснення практичної роботи по створенню галузевих об'єднань та організацій товаровиробників;
- впровадження науково-технічних досягнень, ефективних форм праці і виробництва.
Код компании: 19236