Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Адреса:просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 526-20-08, 526-74-18
Факс:+38(044) 5263348
Вебсайт:http://www.icyb.kiev.ua


Директор - Сергієнко Іван Васильович

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова - широко відома в Україні та за її межами науково-дослідна організація, що має у своєму складі відомих вчених та фахівців у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації.

В інституті працює близько 400 наукових співробітників, серед них 4 академіки та 8 членів-кореспондентів НАНУ, 54 доктори та більше 200 кандидатів наук.

Сьогодні інститут веде дослідження по широкому колу фундаментальних проблем, які охоплюють майже всі галузі інформатики та кібернетики. Серед них:
- розробка теорії і методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;
- розробка теорії керування, методів та засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;
- створення теорії обчислювальних машин і розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики;
- створення перспективних систем математичного забезпечення загального і прикладного призначення;
- розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем;
- розробка фундаментальних і прикладних проблем інформатизації суспільства.

Теоретичні досягнення дозволяють на високому науковому рівні розв'язувати важливі практичні задачі. Це, насамперед:
- розробка моделей і алгоритмів розв`язання задач оптимального планування, проектування та дослідження операцій стосовно таких галузей, як транспорт, енергетика, металургія, зв`язок, машинобудування, будівництво, керування динамічними системами;
- розробка інструментально - технологічних засобів підтримки процесів побудови, функціонування та удосконалення програмних систем, що базуються на знаннях і орієнтовані на розв`язання задач у певних предметних областях (пошук, обробка і аналіз даних, перевірка гіпотез і прийняття рішень та ін.);
- розробка математичних методів та програмних засобів середньотермінового прогнозування макроекономічних показників розвитку економіки України у перехідний період;
- розробка територіально - розподілених ієрархічних систем;
- оцінка ризику функціонування складних екологотехнологічних систем, розробка методів розрахунку основних показників надійності та безпеки АЕС;
- розробка сумісного ряду інтелектуальних розв`язуючих машин для підтримки нових інформаційних технологій при розв`язуванні аналітичних задач і конструюванні систем-оболонок експертних систем;
- створення нового класу масових засобів інформаційної техніки – інтерактивних інтелектуальних терміналів на базі використання технології "електронних комбайнів" для інформатизації професійної та побутової діяльності людини;
- розробка засобів проблемно - орієнтованих комплексів для контролю за станом оточуючого середовища;
- створення уніфікованого функціонально повного ряду встроюваних технологічних контролерів підвищеної надійності та живучості;
- розробка технічних засобів і технологій "таймерної" обробки і кодування інформації.
Код компании: 1792