Харківська медична академія післядипломної освіти, вул. Корчагинців, 58, м. Харків, 61176, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківська медична академія післядипломної освіти

Адреса:вул. Корчагинців, 58, м. Харків, 61176, Україна
Телефон:+38(057) 711-35-56, 711-80-06
Факс:+38(057) 7118025
Вебсайт:http://www.med.edu.ua


Ректор - Хвисюк Олександр Миколайович

11 листопада 1923 року наказом Народного Комісаріату охорони здоров’я в м. Харкові був заснований Український державний інститут удосконалення лікарів, нині Харківська медична академія післядипломної освіти.

У теперішній час в академії 64 кафедри, які об’єднані в 5 факультетів:
- терапевтичний,
- хірургічний,
- педіатричний,
- загальної практики – сімейної медицини,
- менеджменту в охороні здоров’я.

Забезпечення населення України висококваліфікованою медичною допомогою є соціальним гарантом суспільства. Підготовка лікарів розглядається як підрозділ системи освіти, що дозволяє придбати нові знання, отримати первинну спеціалізацію в інтернатурі чи вторинну з більш вузьких спеціальностей, удосконалити свої знання з будь-якого з 125 медичних фахів у відповідності з сучасним досягненнями науки, пройти передатестаційну підготовку, що дає можливість лікарю піднятися на більш високий професійний рівень. Щорічно в академії підвищують кваліфікацію 16-18 тис. лікарів. Окрім цього академія готує науково-педагогічні кадри та фахівців високого рівня через магістратуру, клінічну ординатуру, аспірантуру, докторантуру як для України так і для країн близького і дальнього зарубіжжя. Щорічно в академії проходять післядипломне навчання фахівці 30 країн світу.

Академія має високий кадровий потенціал. Серед завідуючих кафедрами 85 % професори або доктори наук. Протягом 1990-2000 років підготовлено 59 докторів та 317 кандидатів наук, 16 співробітників з числа резерву виконують докторські дисертації. В академії працюють 11 академіків, 12 членів кореспондентів, 8 заслужених діячів науки, 5 лауреатів Державної премії, 5 заслужених винахідників, 6 заслужених лікарів України та 6 заслужених працівників охорони здоров’я України.

В академії функціонує дві спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Досягнення академії дістали широке визнання громадськості , тому Академія стала Лауреатом VII Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна” та увійшла до складу 10 кращих медичних та фармацевтичних вищих закладів освіти України в 2000 році.

На протязі останніх 24 років академію очолює заслужений діяч науки і техніки України професор Микола Іванович Хвісюк, відомий вчений в галузі ортопедії, травматології та вертебрології. Він автор 42 свідоцтв на винаходи, 282 наукових робіт, 6 монографій, під його керівництвом підготовлено 4 доктори і 29 кандидата медичних наук. Професор Хвісюк М.І. є академіком міжнародної кадрової академії, міжнародної інженерної академії, інженерної академіїї України та удостоєний рядом нагород: орденом Трудового Червоного Прапора, орденом Дружби Народів, Почесною відзнакою Президента України, орденом “За заслуги” II ступеня та медаллю “За заслуги в образовании”.
Код компании: 1461