Інститут прикладного системного аналізу при НТУУ КПІ, просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут прикладного системного аналізу при НТУУ КПІ

Адреса:просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Телефон:+38(044) 241-87-06, 417-17-42, 441-14-49
Факс:+38(044) 2743987
Вебсайт:http://www.iasa.ntu-kpi.kiev.ua


Директор - Згуровський Михайло Захарович

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" (далі Інститут) при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України у грудні 1997 року на базі Кафедри математичних методів системного аналізу (ММСА) НТУУ "КПІ" та Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) Національної академії наук України (НАН України).

Очолює Інститут академік НАН України, лауреат Державної премії України Михайло Захарович Згуровський.

Створення Інституту подвійного підпорядкування - НАН України та Міносвіти України - при НТУУ "КПІ" було пов'язане з організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних наук.

Основними завданнями та напрямками наукової і навчальної діяльності Інституту є:
- розроблення методології системного аналізу, математичних методів і програмних засобів для проведення комплексного аналізу та прогнозування державних проблем соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямування;
- розроблення та впровадження інформаційних технологій для розв'язання широкомасштабних завдань в галузях економіки та соціоекономіки, кредитно-фінансової сфери, аналізу глобальних змін і визначення заходів захисту довкілля, тематичного моделювання складних виробничих процесів;
- розроблення та реалізація програмно-технічних комплексів на базі сучасних ЕОС та програмних систем, у тому числі міжнародної комп'ютерної мережі "Internet" для розв'язання завдань прикладного системного аналізу;
- проведення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін за напрямами "Прикладна математика" (спеціальності "Системний аналіз і управління", "Соціальна інформатика") та "Комп'ютерні науки" (спеціальність "Інтелектуальні системи прийняття рішень");
- проведення фундаментальних і прикладних досліджень з найактуальніших питань науки і техніки, що потребують застосування системного аналізу при розв'язанні проблем народного господарства в тісному зв'язку з навчальним процесом;
- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації - кандидатів та докторів наук;
- здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти та науки.

Виконуючи провідну роль в Україні в справі організації наукових досліджень, проведення і координації науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу на основі інформаційних технологій, Інститут проводить значну роботу з організації Центрів комп'ютерних технологій.
Код компании: 1432