Одеський національний політехнічний університет, просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Одеський національний політехнічний університет

Адреса:просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна
Телефон:+38(0482) 22-19-92
Факс:+38(0482) 344024
Вебсайт:http://www.ospu.odessa.ua


Ректор - Малахов Валерій Павлович

Одеський державний політехнічний університет було засновано у 1918 році. Сьогодні він є лідером системи вищої освіти на півдні України. ОДПУ — сучасний технологічний університет, що має понад 13 000 студентів денного та заочного навчання, враховуючи 1200 іноземних студентів. Бібліотека університету налічує у своєму фонді біля 1 000000 книг з різних напрямків науки. У восьми сучасних гуртожитках містечка університету мешкають 8000 студентів. Крім того, на березі Чорного моря розташована спортивно-оздоровча база університету "Чайка".

До структури університету входять інститути:
- Машинобудівний;
- Енергетичний;
- Промислових технологій, дизайну та менеджменту;
- Бізнесу, економіки та інформаційних технологій;

Факультети:
- автоматики та обчислювальної техніки;
- автоматизації та електрифікації промисловості;
- хіміко-технологічний;
- радіотехнічний.

Спеціальності:
- економіка підприємства;
- економічна кібернетика;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- фізика ядра і елементарних частинок;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- прикладна математика;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- автомобілі та автомобільне господарство;
- динаміка і міцність машин;
- колесні та гусеничні транспортні засоби;
- металорізальні верстати та системи;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
- робототехнічні системи та комплекси;
- технологія машинобудування;
- ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
- атомна енергетика;
- нетрадиційні джерела енергії;
- теплові електричні станції;
- теплоенергетика;
- апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
- радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
- радіотехніка;
- електронні системи;
- виробництво електронних засобів;
- побутова електронна апаратура;
- метрологія та вимірювальна техніка;
- системи управління та автоматики;
- комп'ютерні системи та мережі;
- хімічна технологія неорганічних речовин;
- хімічна технологія органічних речовин;
- електричний транспорт;
- електричні машини та апарати;
- електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
- технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- технологія фармацевтичних препаратів

Університет володіє потужною науково-експериментальною базою. У 11 науково-дослідних лабораторіях виконуються наукові дослідження з пріоритетних наукових напрямків: збереження ресурсів, охорона довкілля, фундаментальні дослідження з математики, механіки, інформатики, нових матеріалів, автоматизації та приладобудування; розробка апаратного та програмного забезпечення ЕОМ; штучний інтелект.
Код компании: 1430