Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Адреса:просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Телефон:+38(044) 236-69-13, 241-76-76
Факс:+38(044) 2360954
Вебсайт:http://www.ntu-kpi.kiev.ua


Ректор - Згуровський Михайло Захарович

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» є одним з найбільших технічних університетів у світі. У 1998 р. НТУУ «КПІ» відзначив своє 100-річчя за участю ЮНЕСКО. У складі університету діють 25 навчальних факультетів, три навчально-наукові інститути, 15 науково-дослідних інститутів та 6 інженерних центрів. В них працює 33 академіка, біля 2000 професорів та викладачів. На факультетах навчаються більше 32 тисяч студентів та аспірантів, біля тисячі іноземців.

Життя та діяльність багатьох світових вчених, таких, як Д.Менделєєв, С.Корольов, С.Тимошенко, Є.Патон, Б.Патон та інших, тісно пов’язані з НТУУ «КПІ».

Дипломи та наукові ступені бакалавра, спеціаліста, магістра, кандидата наук та доктора наук можна отримати на таких факультетах:
- авіаційних та космічних систем,
- прикладної математики,
- хімічного машинобудування,
- хіміко-технологічному,
- електроніки,
- електроенергетики та автоматики,
- теплоенергетичному,
- приладобудівному,
- інженерно-фізичному,
- видавничо-поліграфічному,
- інформатики та обчислювальної техніки,
- права,
- лінгвістики,
- менеджменту та маркетингу,
- механіко-машинобудівному,
- фізико-технічному, фізико-математичному, радіотехнічному,
- соціології,
- зварювальному,
- фізичного виховання і спорту;
- Інституті прикладного системного аналізу, Інституті автоматизації проектування динамічних об’єктів та систем, Інституті енергозбереження та енергоменеджменту; в науково-дослідних інститутах прикладної електроніки, радіо-електронних приладів, експериментальних досліджень, лазерної технології, аудіо- та відеотехніки та ін.

Спеціальності:
- фізична реабілітація;
- фізичне виховання;
- образотворче та декоративно-прикладне мистецтво;
- видавнича справа та редагування;
- переклад;
- соціальна робота;
- економічна кібернетика;
- маркетинг;
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- правознавство;
- фізика;
- прикладна фізика;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- математика;
- інформатика;
- прикладна математика;
- системний аналіз і управління;
- соціальна інформатика;
- інтелектуальні системи прийняття рішень;
- інформаційні технології проектування;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- комп'ютерний еколого-економічний моніторинг;
- композиційні та порошкові матеріали, покриття;
- металознавство;
- фізичне матеріалознавство;
- гідравлічні та пневматичні машини;
- динаміка і міцність машин;
- інструментальне виробництво;
- металорізальні верстати та системи;
- обладнання для обробки металів тиском;
- обладнання лісового комплексу;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- обробка металів за спецтехнологіями;
- поліграфічні машини та автоматизовані комплекси;
- технологія машинобудування;
- розробка родовищ корисних копалин;
- шахтне і підземне будівництво;
- ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
- спеціальна металургія;
- атомна енергетика;
- котли та реактори;
- теплові електричні станції;
- теплофізика;
- електричні системи і мережі;
- електричні станції;
- електротехнічні системи електроспоживання;
- системи управління виробництвом і розподілом електроенергії;
- апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
- радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
- радіотехніка;
- електронні прилади та пристрої;
- електронні системи;
- мікроелектроніка та напівпровідникові прилади;
- фізична та біомедична електроніка;
- медичні прилади та системи;
- наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи;
- прилади та системи неруйнівного контролю;
- прилади точної механіки;
- технологія приладобудування;
- біотехнічні та медичні апарати і системи;
- виробництво електронних засобів;
- побутова електронна аппаратура;
- технології та засоби телекомунікацій;
- лазерна та оптоелектронна техніка;
- акустичні засоби та системи;
- медичні акустичні та біоакустичні прилади та апарати;
- інформаційно-вимірювальні системи;
- метрологія та вимірювальна техніка;
- гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка;
- системи управління та автоматики;
- комп'ютерні системи та мережі;
- спеціалізовані комп'ютерні системи;
- біотехнологія;
- технологія переробки полімерів;
- хімічна технологія неорганічних речовин;
- хімічна технологія органічних речовин;
- хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини;
- видавничо-поліграфічна справа;
- електричні машини та апарати;
- електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;
- електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
- зварювальні установки;
- технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;
- технологія та устаткування зварювання;
- телекомунікаційні системи та мережі;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;
- літаки і вертольоти;
- системи керування літальними апаратами і комплексами;
- адміністративний менеджмент;
- енергетичний менеджмент

Університет надає освіту, яка відповідає світовим стандартам, при низьких цінах за навчання. Так, на підготовчому відділенні для іноземців оплата складає $1000–1200 за рік; за отримання ступеня бакалавра – від $1300 за рік; магістра – $1300–1600 за рік, кандидата наук – від $2000 за рік, доктора наук – $2000–3500. Оплата за гуртожиток складає $150–400 за рік; витрати на проживання від $1000 щорічно.

Підготовче відділення може знизити оплату за навчання за групи в 10–16 студентів. Умови життя студентів покращуються з року в рік. На території університету, яка складає 160 гектарів, де працює та навчається біля 48 000 людей, діє автономна служба безпеки та охорони.
Код компании: 1429