Інститут програмних систем НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут програмних систем НАН України

Адреса:просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03187, Україна
Телефон:+38(044) 266-55-07
Факс:+38(044) 2666263
Вебсайт:


Директор - Андон Пилип Ілларіонович

ІПС проводить наукові дослідження у галузі програмної інженерії та інформатики і створює комп’ютерні системи на замовлення. Сьогодні в ІПС працюють 200 висококваліфікованих учених, системних аналітиків, програмістів та інженерів. Накопичений досвід роботи з вітчизняними та зарубіжними замовниками у розробці та впровадженні комп’ютерних систем ”під ключ”, науковий та технічний потенціал дозволяють ІПС виконувати такі роботи з високою якістю, в короткі строки та за доступною ціною.

Основні напрямки наукових досліджень ІПС:
- теоретичні та прикладні питання систем та технологій програмування; моделі та засоби програмної інженерії, проблеми оцінки та забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем;
- формально-логічні основи, методи і засоби створення інтелектуальних інформаційних систем, банків даних та знань;
- теорія, методи та програмні засоби розподілених і паралельних обчислень для багатопроцесорних та мережних обчислювальних комплексів, математичного моделювання, системного аналізу, підтримки прийняття рішень та оптимізації складних систем у різних галузях.

Для замовників в Україні ІПС успішно виконав такі проекти:
- iнструментально-технологiчний програмний комплекс проведення контент-аналiтичних дослiджень повнотекстових баз даних
- комплекс програмних засобів підтримки експертного прийняття рiшень у складних слабоформалiзованих галузях;
- апаратно-програмний комплекс для захисту локальних i мережних АРМ вiд несанкцiонованого доступу з iдентифiкацiєю користувачiв електронними мiкропроцесорними картками;
- iнструментальнi програмно-технологiчнi засоби для пiдтримки проектування і реалiзацiї розподiлених прикладних систем об'єктно-орiєнтованого типу загального призначення;
- методика попереднього фiнансово-економiчного обгрунтування створення автоматизованих систем органiзацiйного типу;
- комп’ютерний наземний експлуатаційний комплекс проектування та експлуатації лiтакiв типу АН-124, АН-140, АН-70, АН-38;
- комп'ютерна система для формування i ведення аеронавiгацiйного пакету документiв, даних i карт;
- спецiалiзований моделюючий програмний комплекс "КОСМОНАВТ" для дослiдження i оцiнки стану кровообiгу космонавтiв на всiх етапах сучасного космiчного польоту;
- методологія оптимізації людино-комп’ютерної взаємодії на базі концепції адаптивного комп’ютера.

ІПС має значний досвід у виконанні роботи для іноземних наукових центрів та фірм Швейцарії, Угорщини, США, Франції, Чеської Республіки, Німеччини.
Код компании: 1424