Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, вул. Шпака, 2, м. Київ, 03113, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Адреса:вул. Шпака, 2, м. Київ, 03113, Україна
Телефон:+38(044) 441-21-73, 441-21-97, 456-33-18
Факс:+38(044) 2417233; 4561491
Вебсайт:http://www.ipri.kiev.ua


Директор - Петров В'ячеслав Васильович

Інститут проводить наукові дослідження в таких напрямах:
- фізичні основи, принципи, методи та системи оптичної реєстрації інформації;
- теоретичні основи і прикладні методи створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах; створення експертних систем підтримки прийняття рішень;
- розробка методів та створення системи комп`ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань, систем масового розповсюдження комп’ютерної інформації;
- створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами.

Інститутом розроблені і впроваджені:
- унікальна система масового розповсюдження комп`ютерної інформації по каналах телевізійного мовлення - електронна комп`ютерна газета “Все-Всім”, яка не має світових аналогів і визнана Держпатентом України найкращим винаходом 1993 року;
- технологічний стенд Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
- оригінальний оптичний цифровий метод та прецизійне обладнання для перезапису фонографічних циліндрів Едісона, який дозволяє відтворити звук за допомогою лазерного інтерферометру без пошкодження циліндрів;
- патентно захищені технології та обладнання для виготовлення оптичних дисків-оригіналів та гальваноматриць для штампування компакт-дисків;
- розроблені теоретичні засади побудови експертних систем діагностики біологічних об`єктів та технічних систем.
Код компании: 1417