Товариство з обмеженою відповідальністю "Кофасе Україна Кредит Менеджмент Сервісес", вул. Тургєнєвська, 71, оф. 408, м. Київ, 04050, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Товариство з обмеженою відповідальністю "Кофасе Україна Кредит Менеджмент Сервісес"

Адреса:вул. Тургєнєвська, 71, оф. 408, м. Київ, 04050, Україна
Телефон:+38(044) 494-40-98
Факс:
Вебсайт:http://www.cofaceigk.kiev.ua


Директор - Тетяна Львівна Романенко

Міжнародна інформаційна юридична компанія COFACE IGK Ukraine звертається до Вас із пропозицією встановлення партнерських відносин в сфері надання юридичних послуг та управління кредитно-фінансовими ризиками.

Coface - найбільший у світі страховик ризику неплатежів при проведенні експортно-імпортних операцій. Страховий концерн Coface заснований у 1946 році з обов'язковим капіталом 12.2 мілйардів Євро.

Ґрунтуючись на своєму більш ніж 50-річному досвіді, пройшовши котирування по класу АА рейтингової системи Fitch, Coface є засновником двох міжнародних мереж - CreditAlliance і InfoAlliance, представлених у 176 країнах на 5 континентах:
- CreditAlliance - страхування кредитних ризиків (юридичні послуги та стягнення дебіторської заборгованості);
- InfoAlliance - ризик-менеджмент сервіс, кредитно-фінансова інформація.

На сьогоднішній день, Coface обслуговує більше 83 тисяч клієнтів при обороті 973 млн. євро по наступним базовим напрямкам: страхування кредитів, кредит менеджмент сервіс (включаючи кредитно-фінансову інформацію), продукти @rating, адміністрування інвойсів і стягнення дебіторських заборгованостей.

Компанія "Coface IGK Україна" заснована в 1998 році. Головним засновником Coface IGK Ukraine є Coface IGK Holding (Бонн, Німеччина). Контрольний пакет акцій у Coface IGK Holding належить компанії COFACE. Загалом, персонал структури компаній складається з 65 осіб, з яких 18 юристів та 7 сертифікованих аудиторів.

В квітні 1999 року було створене дочірнє підприємство аудиторська компанія "IGK-Україна Аудит", яка є сьогодні самостійною компанією, входячи до структури IGK. Вже сьогодні, послугами компанії у сфері аудиту, користуються понад 150 підприємств різних форм власності, що розташовані по всій Україні. Це одна з лідируючих аудиторських компаній в Україні. В області аудиту банків - обслуговується 16 банків, у тому числі: АБ "Надра", АБ "МТ - Банк" з філіями, АТ "Індустріально-Експортний банк", АБ "Синтез", АБ "Таврика".

Мета аудиторів - визначення правильності, рівня ефективності, раціональності системи бухгалтерського обліку, консультації по поліпшенню фінансово-економічного стану підприємства, наведення належного порядку в бухгалтерському обліку і звітності, зниження податкових ризиків. Вони допомагають підприємству раціональним чином побудувати свої взаємини з бюджетом.

До переліку послуг, що надаються компанією "IGK-Україна Аудит" у сфері аудиту, належить:
- обов'язковий аудит (підтвердження вірогідності і повноти фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств-емітентів цінних паперів, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями) відповідно до вимог ДКЦПФР, НБУ, ДКРРФУ;
- ініціативний аудит;
- аудит емісії цінних паперів;
- податковий аудит;
- аудит державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпорації й інших змін форм власності;
- аудит у процесі процедури визнання підприємства неплатоспроможним чи оголошення його банкрутом;
- консультування в сфері бухгалтерського, податкового обліку;
- експрес-перевірка (виявлення характеру проблем з метою наступного їхнього рішення);
- аналіз і розробка оптимальної схеми документообігу;
- абонентське консультаційне обслуговування (усні і письмові консультації з питань оподатковування і бухгалтерського обліку);
- поновлення і постановка бухгалтерського обліку, складання фінансової і податкової звітності;
- проведення семінарів і тренінгів для персоналу клієнта.

Міжнародна інформаційна юридична компанія Coface IGK Ukraine, в свою чергу, надає клієнтам комплекс послуг, що разом мають назву ризик-менеджмент сервіс та покликані забезпечити реальну економічну безпеку господарської діяльності підприємства:

Coface IGK Ukraine надає юридичні послуги: (Судові та господарські справи; Міжнародне право; Комерційне право; Зовнішньоекономічна діяльність; Банкрутство; Корпоративне право; Податкове право).

Окрім вказаних, COFACE IGK Ukraine, пропонує клієнтам наступні юридичні послуги:
- Стягнення дебіторської заборгованості в порядку Інкасо;
- Стягнення великої кількості дрібних боргів;
- Представництво клієнта в суді будь-якої країни Світу;
- Супровід підтвердження та виконання рішень арбітражних судів, МКАСу на території іноземних країн;
- Планування й оптимізація оподатковування;
- Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств із наступним наданням рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування суб'єктів господарювання;
- Підготовка підприємства до різного роду перевірок, зниження ризику сплати штрафних санкцій, представництво інтересів клієнтів у контролюючих органах;
- Законна мінімізація й оптимальне планування податкових виплат;

КРЕДИТНІ ЗВІТИ

Coface IGK готовий надати кредитно-фінансовий звіт по будь-якому підприємству, зареєстрованому в будь-якій країні світу. Звіт від Coface IGK містить конкретні висновки і рекомендації зі співробітництва з запитуваною фірмою, її кредитний рейтинг, а також інформацію про величину безпечного товарного кредиту.

Стандартні відомості, що містяться в звіті:
- Повні реєстраційні дані й історія компанії;
- Адреси офісів, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти;
- Види діяльності, продукція, торгові марки;
- Дані імпорту й експорту, основні постачальники і клієнти;
- Інформація про засновників і адміністрацію;
- Дані про філії і зв'язані компанії;
- Балансовий звіт та звіт про прибуток/збитки за останній рік, інформація про банки;
- Кредитоспроможність і кредитні рекомендації.
- Ваші переваги при використанні кредитного звіту:
- чітка інформація про вашого ділового партнера незалежно від його місцезнаходження;
- аналіз можливості співробітництва;
- наявність переконливих аргументів для досягнення більш вигідних умов угоди.

РЕЙТИНГУВАННЯ

У кожному кредитному звіті Coface IGK Ukraine виставляє кредитний рейтинг, пояснюючи, що він практично означає. Відмінною рисою рейтингів, що виставляються, є визнання їх ведучими світовими страховиками кредитних ризиків. Це означає, що страховики, приймаючи рішення про угоду, ґрунтуються на кредитному рейтингу чи кредитній думці аналітиків Coface. Для одержання незалежної експертної оцінки кредитного рейтингу підприємства можуть замовити кредитний звіт на себе самих. Особливо популярна така форма звіту перед початком переговорів із закордонними партнерами.
Код компании: 14724