Київський національний економічний університет, Український інститут розвитку фондового ринку, просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, 01001, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський національний економічний університет, Український інститут розвитку фондового ринку

Адреса:просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:+38(044) 230-26-89, 456-43-29, 459-61-50
Факс:+38(044) 4562921; 4568246
Вебсайт:


Ректор - Леонов Дмитро Анатолійович

Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету (УІРФР) - вищий державний навчальний заклад вищого IV рівня акредитації (ліцензія МО України ВДП-IV № 110196 від 20.12.1999р.)

Навчально-методичний центр Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня магістрів:
- арбітражний керуючий;
- арбітражний керуючий для провадження справ про банкрутство професійних учасників ринку цінних паперів в Україні;
- посадова особа акціонерного товариства;
- фахівець з питань організації торгівлі цінними паперами;
- фахівець з питань торгівлі цінними паперами;
- фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- фахівець з питань депозитарної діяльності.

Проведення семінарів з найбільш актуальних питань для українського фондового ринку.
Код компании: 14713