Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України, просп. Перемоги, 55, м. Харків, 61174, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України

Адреса:просп. Перемоги, 55, м. Харків, 61174, Україна
Телефон:+38(057) 337-99-96, 338-56-95, 338-61-28
Факс:+38(057) 3385581
Вебсайт:http://www.uab.kharkov.com


Директор - Васюренко Олег Володимирович, Академік АЕН України, доктор економічних наук, професор.

Навчальний заклад засновано у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р. № 61.

Постановою Правління Національного банку України від 13.05.04р. №209 створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України.

За роки існування навчального закладу підготовлено понад 34 000 фахівців для фінансово-кредитної системи України та країн СНД. Серед випускників - відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи, професіонали, які трудяться на різних посадах у системі Національного банку України, комерційних банках і їхніх філіях та внесли значний внесок у розбудову і розвиток національної банківської системи.

Навчальний заклад здійснює освітню діяльність з наданням повної вищої освіти зі спеціальностей "Банківська справа", "Фінанси", "Облік і аудит", перепідготовку з наданням другої вищої освіти, підвищення кваліфікації працівників системи НБУ та комерційних банків, надає освітні послуги, пов'язані з підготовкою до вступу.

У межах двосторонніх договорів про співробітництво з НВК з ліцеєм № 149, гімназією №47, ЗОШ №51 здійснюється довузівська підготовка учнівської молоді через класи економічного профілю.

Студенти академії мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцера запасу.

З 2001 року навчальний заклад - офіційний член Харківського банківського союзу, а керівник - член президії Харківського банківського союзу. Укладені договори про співробітництво з ВАТ "Реал банк", АКІБ "УкрСиббанк", ВАТ "Державний ощадний банк України", ВАТ КБ "Надра", ХРУ, АКБ "Золоті ворота", АСУБ "Грант", АКБ "Базіс", ЗАТ "ПроКредитБанк", АППБ "Райффайзенбанк Аваль".

Співробітництво надало можливість залучати провідних спеціалістів банків до навчального процесу, участі у наукових конференціях, підвищення кваліфікації викладачів; здійснювати розподілення студентів на виробничу та переддипломну практики; вирішувати питання повного працевлаштування випускників.

Навчально-виховний процес і науково-дослідну роботу забезпечують висококваліфіковані викладачі, які працюють за власними авторськими програмами та навчальними посібниками. Серед викладачів 5% докторів наук, професорів, 50% кандидатів наук, доцентів, 18% працюють над дисертаційними дослідженнями.

Науково-педагогічні працівники для забезпечення ефективності навчального процесу широко застосовують сучасні педагогічні та інформаційні технології (тренінгова, модульно-рейтингова системи, педагогічна діагностика, елементи критичного мислення тощо).

З 1996 року в інституті успішно впроваджена одна з новітніх педагогічних технологій в Україні - дистанційне навчання. На сьогодні викладачами розроблено 14 дистанційних курсів, які запроваджені в навчальний процес груп перепідготовки.

Значне місце у процесі підготовки фахівців відводиться практичному навчанню.

Наскрізну і безперервну практичну підготовку студентів забезпечує створена навчально-тренувальна станція, на базі якої студенти мають можливість відпрацьовувати модель дій спеціаліста. Складовою навчально-тренувальної станції є відкритий одним із перших в Україні, за німецькою моделлю, навчально-тренувальний банк та навчально-тренувальні фірми. Прикладний характер підготовки традиційно характеризує випускників і є їх конкурентною перевагою на ринку праці.

Відкритий у 1997 р. при навчальному закладі Регіональний центр підвищення кваліфікації та перепідготовки банківських працівників відіграє важливу роль у підвищенні професійного рівня банківських спеціалістів Східного та Південного регіонів України: здійснює перепідготовку банківських фахівців, забезпечує підвищення кваліфікації спеціалістів системи. Національного банку України комерційних банків організує короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності за участю провідних вітчизняних та іноземних фахівців з Німеччини, Великобританії, США, Бельгії. При центрі функціонує Українсько-німецька тренувальна станція, обладнана за участю і допомогою Федеративної Республіки Німеччини у межах урядової програми "Трансформ".

Наукова діяльність - незмінний пріоритет у роботі навчального закладу. Одним із основних напрямків науки є проведення прикладних досліджень і розробок, що сприяють створенню інноваційної моделі структурної перебудови та зміцненню національної економіки, її адаптації до закономірностей світової господарської системи. Науково-педагогічні працівники успішно виконують науково-дослідні роботи та розробки, що використовуються у суспільному виробництві ("Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні", "Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні", "Створення та функціонування електронних платіжних систем" та інші).

Розроблена цілісна система пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури УАБС, в основі якої лежить впровадження наскрізної дослідної тематики від написання курсових робіт, конкурсних наукових праць до дипломних робіт та дисертаційних досліджень.

На базі навчального закладу систематично відбуваються Всеукраїнські та міжвузівські науково-практичні конференції. Традиційно конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України" збирає щороку висококваліфікованих фахівців Національного банку України, фахівців-практиків, вчених провідних вищих економічних ВНЗ Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Севастополя тощо.

Працює студентське наукове товариство, регулярно проводяться студентські наукові конференції та олімпіади. За підтримкою Міністерства освіти і науки України в наступному році передбачено проведення Всеукраїнського конкурсу студентських та аспірантських наукових робіт з банківської справи.

Підготувати висококваліфікованих банківських фахівців неможливо без використання кращого міжнародного досвіду як у банківській справі, так і в галузі освіти, тому розвиток міжнародного співробітництва є одним із напрямків роботи в цілому.

Вагомим внеском в удосконалення навчального процесу стала співпраця за Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, за якою студентам проведено курс лекцій з банківської справи та фінансів економістами-науковцями США.

В інституті діє міжнародний студентський клуб, члени якого беруть участь у міжнародних наукових студентських конференціях і програмах обміну, є членами британської ради м. Харкова і мають можливість використовувати її ресурси для навчання.

Функціонує молодіжний центр, який є осередком духовного і естетичного розвитку студентів на засадах національно-культурних надбань. Талановиту молодь запрошують хореографічний, танцювальний, вокальний колективи, вокально-інструментальний ансамбль, студентський театр, КВК, телестудія, які працюють при молодіжному центрі. Спортивно-оздоровчий комплекс із сауною і тренажерами задовольняє спортивні захоплення і уподобання кожного бажаючого займатися в спортивних секціях.

Студентське самоврядування забезпечує значну допомогу у виховній роботі, координації взаємодії із студентською молоддю по створенню умов для ефективного навчання, змістовного відпочинку, трудової діяльності, шефської допомоги, розвитку зв'язків з молодіжними організаціями міста. Заслуговують на увагу багаторічна, благодійна допомога студентів дітям-сиротам дитячого будинку м. Люботина та дітям спецшколи-інтернату м. Харкова, пошукова та шефська робота з ветеранами війни, бійцями Загону особливого призначення.

Висока сучасна матеріально-технічна база: упорядкований навчально-лабораторний комплекс, гуртожиток, повністю комп'ютеризована бібліотека, комп'ютерна лабораторія, яка об'єднує 7 комп'ютерних аудиторій, лінгафонний кабінет, лабораторія технічних засобів навчання, потужна видавнича база, актовий, спортивний зали, власна їдальня - сприяють повноцінному розвитку майбутніх фахівців банківської справи.
Код компании: 12758