Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Львів", вул. Сербська, 1, м. Львів, 79008, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Львів"

Адреса:вул. Сербська, 1, м. Львів, 79008, Україна
Телефон:+38(0322) 40-30-74, 72-47-17
Факс:
Вебсайт:http://www.bank.lviv.ua


Голова правління - Кирилюк Ярослава Григорівна

У відповідності до Ліцензії Національного банку України за № 54 від 15 березня 2000 року банк «Львів» має право здійснювати наступні операції:
- касове обслуговування клієнтів;
- відповідальне збереження цінностей клієнтів банку;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України;
- проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів;
- залучення й розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку;
- кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг;
- факторинг;
- вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;
- залучення депозитів юридичних осіб;
- залучення депозитів фізичних осіб;
- емісія цінних паперів;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- видача поручительств, гарантій, та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
- купівля, продаж цінних паперів та операції з ними;
- управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів;
- купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
Код компании: 12532