Акціонерний комерційний банк "Інтеграл", просп. Перемоги, 52/2, м. Київ, 01000, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Акціонерний комерційний банк "Інтеграл"

Адреса:просп. Перемоги, 52/2, м. Київ, 01000, Україна
Телефон:+38(044) 241-75-76
Факс:+38(044) 4555127
Вебсайт:http://www.integral.com.ua


Президент банка – Бовсуновський Андрій Юрійович
Голова правління – Михайлишин Станіслав Олександрович

Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" (скорочено АКБ "Інтеграл-банк") універсальна банківська установа, яка надає повний комплекс послуг на внутрішньому та зовнішньому фінансово – кредитних ринках. Банк був створений відповідно до установчого договору від 7 квітня 1994 року та рішення установчих зборів від 21 квітня 1994 року і зареєстрований Національним банком України 30 вересня 1994 року (указ № 250) у формі акціонерного товариства відкритого типу.

Банківські операції, що здійснює банк:
- Прийом вкладів (депозитів) від юридичних осіб.
- Відкриття та ведення поточних рахунків клиєнтів в тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів й зарахування коштів на них.
- Розміщення залучених коштів від свого імені, на особистих умовах і на особистий ризик.
- Видача гарантій, запорук та інших забов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі.
- Придбання права вимоги на виконання забов'язнь в грошовій формі за поставлені товари або надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог і приймання платежів (факторинг).
- Лізинг.
- Послуги по відповідальному зберіганню і надання в аренду сейфів для зберігання цінностей і документів.
- Випуск, купівля, продаж й обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів.
- Випуск банківських платіжних карток й виконання операцій по використанню цих карток.
- Надання консультаційних та інформаційних послуг по банківським операціям.
- Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клиєнтів.
- Виконання операцій на ринку цінних паперів від свого імені (андеррайтінг включно).
- Операції з валютними цінностями:
- неторгові операції з валютними цінностями;
- ведення рахунків клиєнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клиєнтів нерезидентів в грошовій одиниці України;
- залучення і разміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення і разміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
- Еміссія власних цінних паперів.
- Перевезення валютних цінностей та інкассація.
- Операції за дорученням клиєнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, які базуються на обмінних курсах і відсотках;
- з фінансовими фьючерсами і опціонами.
- Довірче управління коштами і цінними паперами по договорах з юридичними та фізичними особами.
- Депозитарна діятельність зберігача цінних паперів.
- Діяльність по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів.
Код компании: 12510