Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк", б-р Дружби народів , 17/5, м. Київ, 01042, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський банк"

Адреса:б-р Дружби народів , 17/5, м. Київ, 01042, Україна
Телефон:+38(044) 205-42-70, 205-42-71, 205-42-91
Факс:
Вебсайт:http://www.eebank.com.ua


Голова правління - Спорова Лариса Алехівна

Сфера діяльності:
- Касове обслуговування.
- Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів.
- Зберігання цінностей клієнтів банку.
- Ведення рахунків клієнтів (резидентів) в грошовій одиниці України.
- Відкриття та ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів) в грошовій одиниці України.
- Залучення та розміщення кредитів і депозитів на міжбанківському ринку.
- Кредитування юридичних та фізичних осіб і фінансовий лізинг.
- Факторинг.
- Вкладення коштів в статутні фонди інших юридичних осіб.
- Залучення депозитів юридичних осіб.
- Залучення депозитів фізичних осіб.
- Емісія цінних паперів.
- Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів нерезидентів в грошовій одиниці України.
- Неторгові операції з валютними цінностями.
- Введення коррахунків банку (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
- Ведення коррахунків банків (нерезидентів) в грошовій одиниці України.
- Відкритят коррахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій по ним.
- Відкриття коррахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій по ним.
- Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
- Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
- Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розподілювачів інвестиційних коштів.
- Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають використання в грошовій формі.
- Купівля, продаж цінних паперів та операції по ним.
- Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
- Купівля, продаж державних цінних паперів та операції по ним.
Код компании: 12509