Спільне підприємство "Буддеталь", вул. Будівельників, 32/2, м. Київ, 02100, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Спільне підприємство "Буддеталь"

Адреса:вул. Будівельників, 32/2, м. Київ, 02100, Україна
Телефон:+38(044) 552-22-84, 552-31-86
Факс:
Вебсайт:


Директор - Колесник Віталій Дмитрович

Пiдприємство "СП Буддеталь" створене в 1992 роцi. За час iснування доведено, що досвiд, знання, квалiфiкацiя та майстернiсть вiтчизняних фахiвцiв нiчим не поступаються закордонним.

"СП Буддеталь" є першим в Українi пiдприємством, що освоїло i впровадило в виробництво металоконструкцiї для гiпсокартонних систем. Продукцiя власного виробництва пройшла випробування в лабораторiях України та Австрiї. Про успiшнiсть випробувань свiдчить сертифiкат вiдповiдностi N2000467 серiя ЗА вiд 22 листопада 2000 р., виданий Державним Комiтетом України по сертифiкацiї та стандартизацiї; протокол випробувань Сертифiкацiйної палати Австрiї 691.311419.5:691.714-42 на вiдповiднiсть мiжнародним вимогам DIN 18182. Продукцiя отримала рекомендацiї до використання за кордоном, що дозволило її експортувати.

Постiйно проводяться роботи по вивченню нових технологiй, що дозволяє впроваджувати нове виробництво, розширювати асортимент продукцiї власного виробництва. Пiдприємство "СП Буддеталь" може запропонувати повний комплекс металоконструкцiй, що використовуються в сухому будiвництвi, та для монтажу пiдвiсних стель. Також виконуються замовлення на розпуск рулонної сталi на стрiчку(штрипс) будь-якого розмiру. Всi нашi зусилля направленi на покращення обслуговування клiєнтiв нашого пiдприємства.
Код компании: 11985