Акціонерний банк "Укргазбанк", вул. Пушкінська, 42/4, 3 пов., м. Київ, 01004, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Акціонерний банк "Укргазбанк"

Адреса:вул. Пушкінська, 42/4, 3 пов., м. Київ, 01004, Україна
Телефон:+38(044) 239-28-18, 239-28-22
Факс:+38(044) 2392844
Вебсайт:http://www.ukrgasbank.com


Голова правління - Ляшко Вадим Петрович

ВАТ АБ "Укргазбанк", який працює на ринку фінансових послуг України з 1993 року входить до групи банків за класифікацією НБУ. На території України працює 20 філій та 84 відділення "Укргазбанку", для обслуговування платіжних карток встановлено 260 банкоматів та 63 POS-термінали. "Укргазбанк" обсдуговує 220 тис. клієнтів - як юридичних так і фізичних осіб.

Послуги корпоративним клієнтам

На високому професійному рівні Банк надає корпоративним клієнтам широкий спектр банківських послуг, серед яких:

Розрахунково-касове обслуговування:
- відкриття рахунків у національній та іноземній валютах (у тому числі мультивалютних);
- внутрішні та міжнародні розрахунки;
- встановлення та обслуговування системи "Клієнт-Банк";
- прийом та видача готівки з каси банку;
- видача дозволів на вивезення іноземної валюти;
- інкасація торговельної виручки;
- нарахування відсотків клієнтам банку за залишками на поточних рахунках.

Кредитування на вигідних умовах в національній та іноземній валютах:
- кредити на поповнення обігових коштів;
- фінансування придбання основних засобів (обладнання, нерухомість та інше);
- кредитні лінії;
- овердрафт (беззаставне кредитування);
- нотаріальне оформлення договорів застави;
- гарантії, поруки, авалювання векселів.

Операції з міжнародних розрахунків:
- обслуговування експортно-імпортних контрактів;
- обслуговування кредитів, отриманих від іноземних кредиторів;
- документарні операції (акредитиви, інкасо та інше).

Конверсійні операції:
- операції з купівлі та продажу іноземної валюти;
- конверсія безготівкової валюти.

Операції з цінними паперами:
- випуск та обіг цінних паперів (корпоративні цінні папери, сертифікати, облігації, векселі тощо);
- купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів.

Депозитні операції в національній та іноземних валютах:
- термінові депозити;
- депозити "до запитання";
- індивідуальні умови - можливість пролонгації, поповнення, повного та часткового зняття з вкладу.

Корпоративні платіжні картки:
- зарплатні проекти з використанням карток Міжнародних пластикових систем MasterCard International та Visa International;
- випуск та обслуговування корпоративних розрахункових пластикових карток.

Консультаційні послуги:
- надання консультаційних послуг з фінансових питань.

Депозитні внески

Банк залучає депозити приватних клієнтів на на вигідних умовах під високу процентну ставку.
Крім того, по депозитним вкладам надаються додаткові послуги:

- консультування з питань відкриття та обслуговування депозитних рахунків в національній та іноземній валютах,
- оформлення депозитних вкладів на ім'я неповнолітніх осіб,
- спеціальні умови по депозитним вкладам для пенсіонерів. Значно зменшена мінімальна сума вкладу та нараховуються відсотки за підвищеними тарифами.

Платіжні картки

На сьогодні платіжні картки стали одним з найбільш популярних засобів розрахунку та зберігання коштів по всьому світу. Дійсно, картки є універсальним засобом розрахунку за товари та послуги, а в разі нагальної потреби з картки завжди можна зняти готівку в розгалуженій мережі банкоматів.

"Укргазбанк" є принциповим членом двох найпоширеніших платіжних систем - Visa International та MasterCard International. Клієнти банку можуть обрати платіжну картку цих систем, виходячи зі своїх потреб та можливостей:

q Розрахункові дебетові платіжні картки Visa Electron або Maestro,
q Класичні кредитні картки Visa Classic або MasterCard Standart,
q Елітні продукти Visa Gold, MasterCard Gold або ж MasterCard Platinum.

Переваги користування платіжними картками ВАТ АБ "Укргазбанк":
- надійність зберігання. При втраті картки гроші залишаються недоторканими, так як за першим Вашим дзвінком рахунок блокується
- зручність оперування невеликою пластиковою карткою, а не значними об'ємами готівки
- відсутність необхідності декларування валюти при виїзді за кордон
- нарахування відсотків по залишкам на карткових рахунках
- можливість відкриття кредитних ліній
- отримання дисконтних знижок при розрахунках за товари та послуги
- можливість отримання на картку зарплати та пенсії, здійснення комунальних та інших платежів
- можливість обслуговування рахунку без необхідності відвідування банку

Споживче кредитування

Під невеликий відсоток надаються кредити на купівлю:
- нерухомості,
- транспортних засобів,
- сучасної техніки та інших товарів народного споживання.
За побажанням клієнта кредити надаються як на короткостроковий так і на довгостроковий період. Початковий внесок становить 10 - 25% вартості товару. Оформлення кредиту здійснюється в найкоротший термін.

Інші послуги
- відкриття поточних рахунків в національній та іноземній валютах;
- розрахунково-касове обслуговування;
- міжнародні грошові перекази в системі Western Union;
- операції з іменними та подорожніми чеками;
- торгівля дорогоцінними металами;
- валютно-обмінні операції;
- видача дозволів на вивіз валюти;
- оренда банківських сейфів.

Ліцензії та дозволи Банку

ВАТ АБ "УкргазБанк" проводить банківські операції у національній та іноземній валюті, операції з цінними паперами як на внутрішньому ринку України, так і на міжнародних фінансових ринках, які передбачені Статутом Банку та наступними документами:
Банківською ліцензією, виданою Національним банком України 19 листопада 2001 року № 123;
Дозволом Національного банку України від 19 листопада 2001 року № 123 - 1;
Дозволом Національного банку України від 3 лютого 2004 року № 123-2 на право на право проведення операцій з банківськими металами та валютному ринку та на депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
Ліцензією ДКЦПФР серія АА № 240977 від 08.02.2002 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Код компании: 11466