Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії "Укрінжгеодезія", вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії "Укрінжгеодезія"

Адреса:вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150, Україна
Телефон:+38(044) 287-75-29
Факс:
Вебсайт:http://www.ukrgeo.com


Директор - Чорнокінь Василь Якович

Сфера діяльності:
- інженерно-геодезичні вишукування;
- аерофототопографія;
- науково-дослідні роботи в галузі геодезії, картографії та кадастру;
- інженерно-геодезичні спостереження за осіданнями та деформаціями інженерних споруд різного призначення;
- виробництво топографо-геодезичної та картографічної продукції
Код компании: 11220