Науково-технологічний центр приладобудування Міністерства промислової політики та НАН України, просп. Науки, 47, м. Київ, 03028, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Науково-технологічний центр приладобудування Міністерства промислової політики та НАН України

Адреса:просп. Науки, 47, м. Київ, 03028, Україна
Телефон:+38(044) 264-22-62, 264-31-90
Факс:
Вебсайт:


Директор - Сергій Слесаревський


Сфера діяльності:
- експериментальні дослідження енергетичних характеристик активної зони атомного реактора (в тому числі розподіл температур на поверхні тепловідділяючих елементів по всьому об’єму зони) при стаціонарних, перехідних, аварійних режимах роботи, на основі чого визначено умови безпечної і надійної експлуатації атомного реактора;
- вдосконалення систем температурного контролю енергетичних реакторів типу ВВЕР;
- вдосконалення технології термометрів і їх конструкцій, в яких врахована реакторна специфіка;
- розробка методів і приладів безконтактного визначення товщини тонких плівок та покриттів, нанесених на різні матеріали;
- розробка експериментальних методик для визначення елементного і хімічного складу в поверхневих шарах матеріалів, елементів, устаткування;
- вдосконалення технології виготовлення гіроскопів та акселерометрів;
- розробка мініатюрних датчиків температур з пам'яттю, які придатні для вимірювання температури в рухомих об'єктах (газові, парові турбіни та ін.) та установок з підвищеними параметрами для іонно-плазмового напилення та травлення матеріалів;
- розробки із застосуванням тунельного мікроскопа для дослідження рельєфу поверхонь матеріалів;
- вдосконалення приладів для вимірювання гамма-випромінювання, альфа та бета частинок.
Код компании: 11143