Київський ліцей бізнесу, вул. Лагерна, 30-32, м. Київ, 03113, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський ліцей бізнесу

Адреса:вул. Лагерна, 30-32, м. Київ, 03113, Україна
Телефон:+38(044) 450-55-62
Факс:+38(044) 4560814
Вебсайт:http://www.lecos.org


Директор ліцею – Паращенко Людмила Іванівна, магістр ділового адміністрування (MBA).

КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЗНЕСУ - ПЕРША СХОДИНКА В БІЗНЕС - ОСВІТУ

Рік заснування – 1991, засновники – Шевченківська районна державна адміністрація м. Києва, Інститут економіки та права “КРОК”. У ліцеї навчаються 250 учнів 8-11 класів. Створено сучасну потужну матеріально-технічну базу (3 комп’ютерних класи, медіатека, тренажерний та спортивний зали тощо). Якість навчання забезпечена високим професіоналізмом викладацького складу, серед яких 2 доктори та 10 кандидатів наук, 1 заслужений учитель, 21 учитель вищої категорії, 10 відмінників освіти України.

Київський ліцей бізнесу – інноваційний загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює початкову управлінську підготовку старшокласників. Ліцей є першою ланкою системи безперервної бізнес-освіти, яку складає разом з Інститутом “КРОК”.
Однією з передумов виникнення ліцею бізнесу було розуміння відсутності на сьогодні дієвої системи початкової підготовки до управлінської діяльності в сферах економіки, фінансів та права. Така ситуація зумовлена тим, що вказані сфери діяльності на сьогодні в Україні лише формуються (або децентралізуються і принципово перебудовуються). Вищі навчальні заклади готують фахівців, котрі оснащені предметними знаннями, але на практиці не вміють орієнтуватись в ситуації, оцінювати ризики та приймати рішення. Існують невідповідності між потребами роботодавців та підготовленістю випускників (educational gap), наявністю у них спеціальних знань і відсутністю практичних умінь і навичок, не достатньому розвитку ділових особистісних якостей. Підготовку й виховання людини ділової, підприємливої, здатної до організації власної справи, націленої на безперервну бізнес-освіту необхідно розпочинати ще в школі.

Метою діяльності ліцею є пошук, відбір та підготовка учнів, здібних до управління та підприємництва.

Протягом 10 років діяльності ліцею бізнесу розроблялася та випробовувалася особлива педагогічна технологія, спрямована на підготовку старшокласників до організаційної та управлінської діяльності. Початкова управлінська підготовка забезпечує розвиток у ліцеїстів організаторських та управлінських здібностей, формування базових технік та навичок управлінської діяльності. Сучасний управлінець розглядається як людина, яка свідомо займає позицію лідера і має готовність до дій в умовах невизначеного майбутнього.
Програма навчання в ліцеї складається з предметів та курсів, об'єднаних в такі блоки: загальнокультурний, антропотехнічний, управлінський.
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ блок як основа формування інтелекту та світогляду людини складається з предметів інваріантної частини державного навчального плану.

АНТРОПОТЕХНІЧНИЙ блок є базовим для формування особистісних якостей ділової людини і включає:
- психологію,
- імідж ділової людини,
- фізкультуру-фітнес,
- основи акторської майстерності, хореографію.
УПРАВЛІНСЬКИЙ блок забезпечує опанування професійно орієнтованими знаннями і формування практичних умінь та навичок управління і складається з:
- іноземних мов, сучасних інформаційних технологій;
- основ економічних знань, підприємництва та менеджменту, бізнес-стажувань;
- сукупності інтелектуальних, спортивних та імітаційних навчальних ігор у сфері економіки, права, фінансів, політики.

Організація навчально-виховного процесу грунтується на створенні навчальних ситуацій, вирішення яких потребує використання організаторських та управлінських умінь і дає змогу опанувати ними; вимагає від ліцеїстів постійного заняття і зміни управлінських позицій організатор - виконавець; використовує інтерактивні технології навчання.
Технологія управлінської підготовки є системою цільових робіт, організованих в імітаційному режимі з метою освоєння основних понять, схем та принципів управлінської діяльності. Особливість методу навчання – використання ігрової форми, методу проектів та практичної підготовки, або навчання в дії .
У ліцеї розроблено та використовуються різні типи навчальних ігор, зокрема:
- імітаційні ігри – участь у них створює можливість безпосереднього освоєння основних схем конкретного виду діяльності (наприклад, управління підприємством, банком, роботу біржового брокера та ін.) та розіграшу цих схем з іншими учасниками ігрової імітації (отримання ігрового досвіду і одночасна перевірка правильності власно побудованих схем та понять.)
- проблемні ігри на відміну від імітаційних мають в своїй основі проблему, для вирішення якої не існує готової схеми. І шляхи її подолання, спроектовані організаторами, можуть принципово змінюватись в процесі розгортання гри (активні учасники мають власні, іноді діаметральні думки і погляди на проблему).
Практична підготовка – літнє бізнес-стажування ліцеїстів передбачає зайняття учнями реальної функціональної позиції. Місцями практичної підготовки ліцеїстів є банки, фірми, страхові компанії та рекламні агенції. На цьому етапі учасники та організатори ділових і проблемних ігор повинні перевірити, які з навичок та технік стали дійсно освоєними, а які потребують подальшого опрацьовування.
Особливістю розробленої в ліцеї системи початкової управлінської підготовки – оснащення майбутніх управлінців не готовими (предметно оформленими знаннями), а методологією (підходом) та техніками побудови необхідних знань в практичних ситуаціях. Основні техніки: аналітика, проектування, понятійне конструювання, рефлексивний аналіз, та управлінські уміння, серед яких важливими є вміння накопичувати і передавати досвід та вміння бачити принципову структуру діяльності (управлінської, фінансової, господарської, тощо).
Наш підхід орієнтує учня (який займає місце "того, що діє, навчаючись") на аналіз ситуації та розуміння власної позиції, на оцінку ризиків та проектування дій, на готовність приймати рішення та усвідомлювати відповідальності за них.
Вимогою для формування особистих управлінських навичок, умінь і технік є зайняття учнем організаторської та управлінської позиції. Саме тому ліцеїсти виступають організаторами ігрових заходів районного, міського та Всеукраїнського рівнів. Протягом 1999-2001 рр. ліцеєм організовано:
- спільно з Представництвом ООН в Україні – дві Всеукраїнські гри “Модель ООН в Україні”;
- спільно з Київрадою: загальноміські ігри “Від Магдебурзького права до муніципального самоврядування” та “Фондова біржа”;
- спільно з американською освітньою корпорацією Junior Achievement в Україні: міську імітаційну гру “Моделювання економіки та менеджменту” (MESE);
- спільно з Агентством гуманітарних технологій: Всеукраїнську школу молодіжних лідерів “Інтеграція України у світове господарство”.

Професійна спрямованість освітньої програми ліцею зумовлює особливу організацію системи управління інноваційним закладом. Освітня діяльність ліцею забезпечується співорганізацією робіт трьох департаментів: адміністративного, виконання державного стандарту, початкової управлінської підготовки. У складі департаментів 7 центрів (проектно-аналітичний, інформаційно-технічного забезпечення, ігрових та бізнес технологій, дизайну, тестування досягнень учнів, психо-фізичної підготовки), 5 кафедр (гуманітарних дисциплін, іноземних мов, математики та інформатики, природничих дисциплін, іміджу), психологічна і медична служби, відділи роботи з абітурієнтами та організації практичної підготовки ліцеїстів.
Код компании: 11015

Компанія розміщена в розділах:

  • Київ - Навчальні заклади

  • Русская версия каталога:

    Киевский лицей бизнеса

  • Киев - Учебные заведения