Київський національний економічний університет, Центр магістерської підготовки, просп. Перемоги, 54/1, 5 поверх, кімн. 19,22, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Київський національний економічний університет, Центр магістерської підготовки

Адреса:просп. Перемоги, 54/1, 5 поверх, кімн. 19,22, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 441-20-08, 456-19-39
Факс:
Вебсайт:


Центр магістерської підготовки (ЦМП) - є одним з навчальних закладів Київського національного економічного університету. Його було створено у 1994 році. Відтоді підготовлено понад 1600 магістрів. Випускники ЦМП обіймають провідні посади в органах державного управління, податковій адміністрації, національному банку, комерційних банках, міністерствах і відомствах , а також й в бізнесі.

Магістерська освіта відрізняється від підготовки спеціаліста тим, що зорієнтована на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань, враховує вимоги і запити практики шляхом формування різноманітних видів програм.
Особам, що мають вищу освіту будь-якого профілю, пропонуються дворічні магістерські програми очно-заочної та трирічні програми заочної форм навчання, які дають можливість здобути другу вищу економічну освіту і отримати магістерський диплом державного зразка.
Специфіка очно-заочної форми навчання полягає в тому, що слухачі мають щорічно 4 екзаменаційно-навчальні сесії тривалістю 15 днів кожна, протягом яких проводяться аудиторні заняття з використанням сучасних активних методів. За змістом і формою, а також термінами навчання це - найсучасніша і найоптимальніша модель підготовки магістрів. Університет забезпечує студентів підручниками та різноманітними навчально-методичними матеріалами.

До викладацької роботи залучаються найбільш досвідчені і кваліфіковані вчені - економісти, в т.ч. зарубіжні, відповідальні працівники державних установ, спеціалісти-практики.
Код компании: 11013