Українська військово-медична академія, вул. Курська, 13 а, м. Київ, 03049, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Українська військово-медична академія

Адреса:вул. Курська, 13 а, м. Київ, 03049, Україна
Телефон:+38(044) 243-15-24
Факс:
Вебсайт:http://www.iptelecom.net.ua/~umma http://www.i.kiev.ua/~umma


Начальник - Левченко Федір Миколайович

В серпні 1993 року на базі Українського державного медичного університету ім. академіка О.О.Богомольця було створено Військово-медичне відділення. Підготовка офіцерів медичної служби розпочалась з вересня 1993 року, а перший випуск військових лікарів відбувся у листопаді 1995 року.

Наукові дослідження в інтересах військово-медичної служби здійснювались науковим центром військової медицини Військово-медичного відділення і Центром професійного здоров'я військовослужбовців Збройних Сил.

З метою удосконалення підготовки лікарів для Збройних Сил і розвитку національної військово-медичної науки постановою Кабінету Міністрів України у жовтні 1995 року була створена Українська військово-медична академія.

УВМА - це єдиний вищий військово-медичний заклад післядипломної освіти, який дає можливість громадянам України одержати лікарську спеціальність, на основі раніше здобутої у медичному (фармацевтичному) закладі освіти і підготовку їх до служби на посадах кадрових офіцерів медичної служби.

Основними структурними підрозділами Академії, після її реформування в 1997 році, є Військово-медичний інститут і Науковий центр військової медицини, які функціонують відповідно до окремих положень.

Функціональними складовими Академії в галузі практичної підготовки слухачів є Головний військовий клінічний госпіталь та інші військово-медичні заклади, в галузі наукової роботи - Науково-дослідний інститут проблем військової медицини.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ АКАДЕМІЇ

Факультет підготовки військових лікарів
Головним завданням факультету підготовки військових лікарів є підготовка на основі загальнодержавних вимог до медичної (фармацевтичної) освіти згідно з державним замовленням фахівців із присвоєнням їм кваліфікації лікаря-спеціаліста (провізора загального профілю) з 14 спеціальностей:
- загальна практика - сімейна медицина (для Сухопутних військ);
- загальна практика - сімейна медицина (для Військово-Повітряних Сил);
- загальна практика - сімейна медицина (для Військово-Морських Сил);
- хірургія;
- анестезіологія та інтенсивна терапія;
- стоматологія;
- терапія;
- неврологія;
- психофізіологія;
- інфекційні хвороби;
- гігієна;
- епідеміологія;
- судово-медична експертиза;
- фармація.
Термін навчання:
- 3 роки (для спеціальностей хірургічного профілю і загальної практики);
- 2 роки (для спеціальностей терапевтичного, медико-профілактичного профілю, стоматології, судово-медичної експертизи та фармації);

Після завершення навчання випускникам присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста (провізора загального профілю) за фахом. Вони отримують сертифікат на право самостійної лікарської (фармацевтичної) діяльності загальнодержавного зразка і призначаються на відповідні посади в медичних частинах, установах і закладах Збройних Сил України.

В Академії здійснюється також підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня - магістрів медицини (фармації).

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримуть диплом встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів
Головними завданнями факультету є:
- спеціалізація і перепідготовка військових лікарів;
- систематичне підвищення кваліфікації лікарів медичних частин, закладів і установ МО України, інших військових формувань;
- передатестаційна підготовка лікарів для присвоєння (підтвердження) їм кваліфікаційної категорії;
- спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації і передатестаційна підготовка медичних сестер.
Термін навчання на циклах від 1,5 місяця до 1 року.

Навчання слухачів на обох факультетах здійснюється відповідно до загальнодержавних типових уніфікованих програм спеціалізації, тематичного удосконалення і передатестаційної підготовки.

Слухачі факультетів після закінчення навчання одержують відповідні посвідчення встановленого загальнодержавного зразка.

В Академії здійснюється також підготовка спеціалістів вищого освітньо-кваліфікаційного рівня - магістрів медицини (фармації).

З метою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації для потреб Академії і медичної служби Збройних Сил, інших військових формувань штатом Української військово-медичної академії передбачена докторантура і ад'юнктура.
Термін навчання в них складає 3 роки.

Навчально-практична база Академії:
- Головний військовий клінічний госпіталь, інші військово-медичні заклади Міністерства оборони та інших міністерств та відомств, дислоковані в м. Києві;
- Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та інші лікувальні заклади м. Києва;
- клінічні бази Національного медичного університету ім. академіка О.О.Богомольця та Київської медичної академії післядипломної освіти.

Комплектування Академії слухачами

На факультет підготовки військових лікарів приймаються громадяни України - випускники вищих медичних навчальних закладів України, які мають звання офіцерів медичної служби запасу і виявили бажання проходити військову службу в Збройних Силах, а також військові лікарі з числа офіцерів медичної служби ЗС України.

На факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів приймаються лікарі і молодші медичні спеціалісти, спеціалісти сестринської справи і середній медичний персонал (військовослужбовці і службовці ЗС України) на спеціалізацію, тематичне удосконалення та передатестаційні цикли в залежності від потреб медичної служби Збройних Сил України.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ АКАДЕМІЇ

Науковий центр військової медицини призначений для проведення наукових досліджень прикладного характеру, військово-наукового супроводу розробок з медичного забезпечення Збройних Сил, а також для забезпечення інтеграції військово-медичної освіти і науки при підготовці військово-медичних кадрів.

Основні завдання наукового центру військової медицини:
- забезпечення максимальної відповідності навчання слухачів Академії потребам практичної діяльності в умовах реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України;
- формування експериментальної та інформаційної бази для підготовки кваліфікований робіт докторантами, ад'юнктами та претендентами на наукову ступінь;
- створення умов для максимально ефективного використання наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, докторантів, ад'юнктів та слухачів для вирішення важливих наукових і практичних проблем збереження здоров'я особового складу Збройних Сил України;
- проведення наукових досліджень в інтересах військової медицини з питань організації медичного забезпечення Збройних Сил України в звичайних та екстремальних умовах, з бойової патології і медичного постачання.

Науковий центр військової медицини співпрацює з Міністерством надзвичайних ситуацій України, Українським науковим центром радіаційної медицини АМН, інститутами фармакології та токсикології, клінічної та експериментальної хірургії АМН, НДІ проблем матеріалознавства та хімії високомолекулярних сполук НАНУ, підтримує наукові зв'язки з Центральним НДІ МО України та озброєння і військової техніки, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Київською медичною академією післядипломної освіти, а також з ВНЗ країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Українська військово-медична академія налагоджує тісні зв'язки з іншими навчальними закладами та науковими установами для подальшого плідного співробітництва у різних сферах діяльності. Встановлює прямі зв'язки із закладами освіти та науковими установами зарубіжних країн. Академію відвідували представники військової медицини з США, Німеччини, Нідерландів, Південно-Африканської Республіки, Болгарії, Іспанії, Італії, Туреччини.
Код компании: 11002