Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, вул. Заньковецької, 87-Б, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88015, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права

Адреса: вул. Заньковецької, 87-Б, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88015, Україна
Телефон:+38(03122) 5-15-24
Факс: +38(0312) 612535
Вебсайт: http://www.instiel.uzhgorod.ua
Мапа завантажується...


Ректор - Ващук Федір Григорович

Закарпаття - край туризму і рекреації, унікальний за своїм геополітичним та геоекономічним розташуванням - воно межує з чотирма країнами Західної Європи. Все це сприяє прискореному розвитку державних та приватних структур, які забезпечують міждержавне співробітництво в галузях інформаційних технологій, економіки, права, митної справи, освіти, охорони здоров`я, сільського господарства та ін. Цим структурам украй необхідні висококваліфіковані спеціалісти. Саме тому у 1996 році було відкрито Постановою Кабінету Міністрів України Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права (УжДІІЕП).

Серед навчально-наукових структурних підрозділів інституту - чотири факультети:
- інформатики;
- економіки і менеджменту;
- юридичний;
- міжнародних відносин.
При інституті створено природничо-гуманiтарний коледж, який забезпечує ступеневу підготовку спецiалiстiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рівнями "молодший спеціаліст" і "бакалавр" зі спеціальностей "Програмування електронно-обчислювальної техніки i автоматизованих систем", "Правознавство", "Комерційна діяльність" та "Бухгалтерський облік". П`ять навчально-консультаційних центрів інститут діють у найбільших містах Закарпаття - Тячеві, Рахові, Берегові, Виноградові та Хусті. В цілому УжДІІЕП розміщений у п`яти корпусах загальною площею 28 тис. кв.м., студенти забезпечуються гуртожитком.

Інститут є другим за чисельністю трудовим колективом у Закарпатській області - тут працює і навчається понад 3000 чоловік. Навчально-методичну, наукову та виховну роботу забезпечують 220 викладачів, серед яких 25% - доктори наук, 60% - кандидати наук. У вузі ведеться підготовка фахівців за оcвітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (коледж),
- бакалавр,
- спеціаліст,
- магістр.

В інституті ведеться підготовка фахівців з таких напрямів, спеціальностей:
- міжнародні відносини,
- країнознавство,
- правознавство (спеціалізації: слідчо-криміналістична, судово-прокурорська, господарсько-правова),
- облік і аудит,
- економічна кібернетика,
- комерційна діяльність,
- інформаційні управляючі системи і технології,
- програмування для автоматизованих та обчислювальних систем.
Студенти одночасно можуть здобувати ще дві спеціальності: педагогічну та референта-перекладача іноземної мови. Студенти поглиблено вивчають англійську, німецьку, французьку, італійську та іспанську мови.
Додатково студенти старших курсів інституту мають змогу здобувати знання у галузі туризму і рекреації, готельного господарства і санаторно-курортної справи, торгівлі і сфери обслуговування та інших специфічних для Закарпаття народно-господарських спеціальностей.
В інституті діє аспірантура з десяти спеціальностей (денна і заочна форми навчання):
- математичне моделювання та обчислювальні методи,
- автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології,
- всесвітня історія,
- історія України,
- економічна теорія,
- фінанси, грошовий обіг і кредит,
- бухгалтерський облік, аналіз і аудит,
- міжнародне право,
- цивільне право і цивільний процес, сімейне право,
- теорія та історія педагогіки.

Діяльність інституту забезпечується сучасною матеріально-технічною базою, яка серед іншого включає: п`ять комп`ютерних класів, лабораторії інформаційних технологій навчання, дистанційного навчання, криміналістики та ін., власний видавничий центр, центри електронного зв`язку, локальні комп`ютерну та телевізійну мережі. Студенти та викладачі інституту користуються послугами бібліотечно-інформаційного центру із значним фондом сучасної наукової та навчальної літератури на 123 тис. одиниць та найбільшим в області читальним залом, лінгафонними кабінетами, оснащеними комп`ютерними аудіо- та відео- комплексами, кодифікаційним центром з правознавства. До послуг викладачів та студентів - плавальний басейн з оздоровчо-спортивним комплексом, поліклініка. Інститут видає власний "Науковий вісник", загальноінститутську та обласну газети.
Студенти вузу у вільний від аудиторних занять час проходять навчальну та виробничу практику, де під керівництвом викладачів засвоюють вивчений матеріал, отримують практичні навички. Інститутом укладено ряд угод про бази практики з правоохоронними органами міста і області, промисловими підприємствами та підприємствами малого та середнього бізнесу, митницею, загальноосвітніми навчальними закладами.
Політика інституту у навчально-виховному процесі побудована на можливості застосування інформаційних технологій у освіті, причому інститут орієнтується не тільки на споживання новітніх технологій, а й на продукування нових знань. Насамперед, це розробка силами професорсько-викладацького складу та студентів різноманітних навчальних комп'ютерних програм та систем автоматизованого тестування, створення банку даних інформаційних ресурсів інституту, які представлені в електронній формі та забезпечення вільного доступу до них всіх бажаючих. Крім того інститутом запроваджуються, як спосіб створення єдиного освітнього простору, дистанційні технології у навчанні.

УжДІІЕП приділяє особливу увагу інтеграції в міжнародну систему освіти і науки, є членом Асоціації університетів Карпатського регіону, що дає можливість науковцям брати участь у реалізації міжнародних освітньо-наукових проектів. Досягненням вагомих результатів у цій галузі сприяла активна міжнародна діяльність інституту, що здійснюється за численними напрямами, серед яких участь учених та студентів вузу в міжнародних конференціях та симпозіумах, спільні наукові розробки у сфері права, інформатики та економіки. Традиційним у науковому житті вузу є проведення щорічної міжнародної наукової конференції "Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти". Характерною ознакою наукової діяльності УжДІІЕП є співробітництво із спорідненими навчальними закладами. Інститутом укладено близько 20 угод про співробітництво з вузами США, Словаччини, Угорщини, Польщі, Шотландії, Росії та ін. Найважливішим проектом є спільна з Массачусетським університетом програма "Державне управління". Наказом Міністерства освіти України створено навчально-науковий комплекс "Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права - Національний технічний університет України - Київський політехнічний інститут".

Гордість інституту - студенти, адже вони неодноразово брали участь i перемагали у міжнародних та всеукраїнських конкурсах i олімпіадах у різних галузях науки та культури. В iнститутi традиційним є проведення таких заходів, як: Посвята першокурсників, відзначення Днів науки, Дня правника, Дня студента, Міжнародного Дня прав людини, Днів відкритих дверей, Дня майбутньої професії тощо. Улюбленими студентськими конкурсами є "КВК", "Містер інституту" та "Мiс Студентство". Святкуються День закоханих, студентські Днi гумору, проводяться різноманітні спортивні свята та спартакіади. Добре розвинуто студентське самоврядування, активно працюють студентський профком, студентська рада, дискусійні клуби, творчі об'єднання студентів за інтересами.

Основні принципи роботи інституту спрямовані на відповідність стандартам вищих закладів освіти європейського рівня, що вимагає глибокої професійності, ерудиції, інтелігентності для підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Код компании: 11000