Відкрите акціонерне товариство "Домобудівний комбінат №4", вул. Лугова, 13, м. Київ, 01074, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Домобудівний комбінат №4"

Адреса:вул. Лугова, 13, м. Київ, 01074, Україна
Телефон:+38(044) 430-21-50, 430-96-55, 430-96-57
Факс:+38(044) 4309667
Вебсайт:


Голова правлiння - Шилюк Петро Степанович
Директор - Костьянова Юлiя Василiвна

Фірма панельного домобудування № 4 заснована у 1997 році, входить до складу холдингової компанії "Київміськбуд".

Сфера дыяльносты:
- будiвництво та введення в дiю житлових будинкiв та споруд соцiального призначення,
- виробництво збiрного залiзобетону та iнших будiвельних конструкцiй,
- проведення проектно-конструкторських та ремонтно-будiвельних робiт,
- розробка, виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання,
- спорудження iнженерних мереж та виготовлення iнженерного залiзобетону,
- ремонт, виготовлення, монтаж нестандартного обладнання та технiчної оснастки для будiвництва та промисловостi,
- передача в оренду iншим органiзацiям та установам примiщень, обладнання, територiї в тимчасове користування.
Код компании: 10803