Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", вул. Хорива, 1 г, м. Київ, 04071, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Адреса:вул. Хорива, 1 г, м. Київ, 04071, Україна
Телефон:+38(044) 417-34-68, 425-74-10
Факс:+38(044) 4288156
Вебсайт:http://www.vmurol.com.ua


Президент - Петро Михайлович Таланчук

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" - це унікальний вищий навчальний заклад, який не має аналогів в Україні, це нова модель демократичних стандартів стосовно реалізації права людини на освіту.

Університет "Україна" - вищий навчальний неприбутковий заклад недержавної форми власності, створений 18 лютого 1999 року за підтримки Київської міської державної адміністрації, міських та обласних рад регіонів України.

Президент університету Петро Михайлович Таланчук - перший міністр освіти незалежної України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, Президент Академії інженерних наук України (1991), член трьох міжнародних академій, автор 50 запатентованих винаходів та понад 250 наукових праць, серед яких - підручники, навчальні посібники. Особистість Президента університету - це персоніфіковане втілення ідеї повної особистісної самореалізації на користь суспільства ("Self-made man"- людина, що створила себе сама), яка покладена в основу місії університету.

На сьогоднішній день в університеті "Україна" (включаючи 23 регіональних представництва по всій країні) навчається близько 16 тисяч студентів.

Підготовка фахівців здійснюється висококваліфікованими викладачами, провідними вченими України, досвідченими практиками, яких в університеті майже півтори тисячі.

Бурхливий розвиток мережі територіально відокремлених структурних підрозділів забезпечує реалізацію одного з концептуальних принципів, покладених в основу створення університету: не студент іде до вузу, а вуз приходить до студента - у кожен регіон країни, а в перспективі розвитку дистанційної форми навчання - у кожен дім. Це дає можливість навчатися інвалідам і студентам, які належать до малозабезпечених верств населення та не мають змоги навчатися у великих освітніх центрах.

Під дахом університету на сьогодні об`єднано десятки наукових напрямків і спеціальностей - від журналістики до обчислювальної техніки, від психології до екології, від інженерних до тих, що пов`язані із запровадженням реабілітаційних соціальних технологій. Постійно відбувається прогнозування конкурентоспроможних на майбутньому ринку професій та, відповідно, відкриваються нові спеціальності. Зараз в університеті здійснюється навчання за 36-ма проліцензованими спеціальностями: 3 - за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, 23 - бакалавр і 10 - молодший спеціаліст.

В рамках міжнародних контактів та співробітництва Університет "Україна" співпрацює з великою кількістю ВНЗ різних країн світу.
При університеті працюють Відділення довузівської підготовки та Центр професійної реабілітації.

До послуг студентів комп`ютерні та лінгафонні класи і бібліотеки, які постійно поповнюються необхідною науково-навчальною літературою.

Крім того, для студентів Університету "Україна" працюють різноманітні соціально-культурні об'єднання (клуби, громадські організації, студентське самоуправління). Це і студентський парламент, і волонтерський рух, туристично-пізнавальний проект "Шляхами України", спеціалізована студентська соціальна служба для молоді Подільського району від соціальної служби для молоді при КМДА, студентська профспілка, театральна студія "Сварга", студентсько-викладацька юридична клініка, багато різноманітних гуртків фахової спрямованості та дозвільного характеру, серед яких туристичний гурток та команда КВК.

Зарахування студентів здійснюється на основі комплексного тестування - без іспитів!

Переваги такої системи в тому, що вона дозволяє:
- рекомендувати абітурієнту ту спеціальність, яка відповідає його здібностям і можливостям;
- зконцентрувати зусилля на формуванні знань і умінь, необхідних або в адміністративній, або в науковій, або ж у педагогічній діяльності;
- а також, спираючись на результати тестування, сформувати навчальні групи відповідно до рівня знань з подальшою корекцією.

Підготовка фахівців в Університеті "Україна" здійснюється за денною, заочною та вечірньою (у філіях) формами навчання для засвоєння навчально-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр" і "спеціаліст".

Навчання в університеті платне. Але існує гнучка система знижок.
Вартість навчання залежить від спеціальності та регіону навчання.
Виходячи з принципу відкритості для всіх верств населення, університет пропонує найнижчі ціни на освітні послуги в Україні - від 800 грн. до 5050 грн. за рік.

Студентам-киянам із особливими потребами, сиротам, особам з особливо важкими умовами життя вартість навчання компенсується Київською міською радою (на основі конкурсного відбору).
Знижку 50% на оплату навчання мають переможці міжнародних олімпіад, випускники-медалісти.

Фінансування підготовки фахівців проводиться:
- за рахунок надходжень від державних органів виконавчої влади і самоуправління;
- за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб;
- за рахунок власних коштів студента.

І ніяких проблем після випуску! Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка.
Код компании: 10682