Інститут гідробіології НАН України, просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Інститут гідробіології НАН України

Адреса:просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна
Телефон:+38(044) 419-39-81
Факс:+38(044) 4182232
Вебсайт:


Директор - Романенко Віктор Дмитрович

Інститут гідробіології - це сучаснийй науковий центр з великим досвідом комплексних досліджень прісноводних екосистем різного типу і з висококваліфікованими кадрами.

Пріоритетні напрямки наукової роботи:
- гідробіологічний: з'ясування основних механізмів функціонування прісноводних екосистем з метою управління їх станом, якістю води та біопродуктивністю;
- радіоекологічний: вивчення процесів міграції, біотрансформації і біологічної дії на гідробіонтів радіоактивного та хімічного забруднення водоймищ;
- іхтіологічний: розробка наукових основ оцінки і прогнозування стану іхтіофауни в умовах дії природних і антропогенних чинників та методів її спрямованого формування;
- біотехнологічний: розробка еколого-біологічних основ культивування гідробіонтів
Код компании: 10592