Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут зв’язку" (УНДІЗ), вул.Солом’янська, 13, м. Київ, 03680, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут зв’язку" (УНДІЗ)

Адреса:вул.Солом’янська, 13, м. Київ, 03680, Україна
Телефон:+38(044) 276-10-15
Факс:+38(044) 2262646
Вебсайт:www.uniis.kiev.ua


Директор - Стародуб Микола Михайлович

Український науково-дослідний інститут зв’язку (УНДІЗ) організований в 1991 році на базі Київського відділення Центрального науково-дослідного інституту зв’язку (КВНДІЗ) Міністерства зв’язку СРСР і є головним системним галузевим інститутом Державного Комітету зв’язку та інформатизації України. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.93 № 92 УНДІЗ відповідає за науково-технічне забезпечення розвитку електричного та поштового зв’язку в Україні, провадить системні дослідження, координує виконання комплексних розробок за участю установ та організацій, підпорядкованих Державному Комітету зв’язку та інформатизації України та іншим міністерствам і відомствам України.

Основними напрямками діяльності є:

- Вирішення загальних проблем та розроблення концепцій та нормативних документів, що визначають наукову та технічну політику галузі та регулювання відношень між операторами зв’язку.
- Розробка технологій та питань функціонування та розвитку систем зв’язку (транспортної мережі, мережі доступу, телефонного, документального, поштового зв’язку)
- Розробка питань електроживлення та електропостачання та збереження енергоресурсів підприємств зв’язку.
- Розробка питань технічної експлуатації та управління функціонуванням мереж і систем зв’язку.
- Дослідження нових систем та новітніх технологій зв’язку (асинхронний метод переносу інформації, інтелектуальні мережі тощо).
- Розробка галузевої нормативної бази з напрямку стандартизації в галузі зв’язку.
- Сертифікація систем, технічних засобів та послуг зв’язку.
- Економіка підприємств зв’язку та галузі в цілому.
- Розробка галузевої нормативної бази з питань охорони праці, техніки безпеки на підприємствах і в організаціях зв’язку та технічного захисту інформації в галузі.
- Міжнародне співробітництво і представлення та захист інтересів України в міжнародних організаціях.
- Виконання системних робіт в галузі електричного і поштового зв’язку.
- Науково-технічні супроводження реалізації комплексної програми створення єдиної національної системи зв’язку України, здійснення взаємозв’язку системних досліджень в підгалузях електрозв’язку і поштового зв’язку з системами радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.

Щорічно в УНДІЗ відбуваються міжнародні науково-практичні семінари та конференції з проблем та перспектив розвитку зв’язку.

В 1992 році в УНДІЗ створений Центр сертифікаційних випробувань «УНДІЗ», що включає в себе сім випробувальних лабораторій за усіма напрямками проводового електро- та поштового зв’язку.

З 1999 року в УНДІЗ діє аспірантура за спеціальностями 05.12.02 та 15.12.13 та спеціалізована наукова рада, де приймаються вступні іспити в аспірантуру та відбувається захист кандидатських дисертацій на одержання наукового звання к.т.н. за спеціальністю 05.12.13.

Код компании: 9783