Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МВС України, вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МВС України

Адреса:вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011, Україна
Телефон:+38(044) 280-13-86, 280-18-01
Факс:
Вебсайт:


Директор - Откідач Микола Якович, генерал-майор внутрішньої служби, кандидат технічних наук

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки України був створений в червні 1992 року. Це єдиний в Україні науково-дослідний інститут для вирішення проблем пожежної безпеки, що юридично зафіксовано у ст. 12 Законі України "Про пожежну безпеку", де записано: "Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем пожежної безпеки проводяться Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України…".

УкрНДІПБ займає почесне місце серед інших НДІ в системі МВС. За результатами атестації науково-дослідних установ МВС України йому присуджено найвищу категорію “А”, що підтверджує науково-практичну важливість досліджень. З метою апробації результатів наукових досліджень в інституті двічі на рік виходить науковий журнал “Науковий вісник УкрНДІПБ”, який включено до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії України.

Основні напрями роботи інституту:
- проведення та координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем пожежної безпеки в Україні;
- удосконалення нормативно-правової бази в галузі пожежної безпеки та діяльності Державної пожежної охорони;
- розвиток теорії припинення горіння, впровадження ефективних вогнегасних і вогнезахисних речовин, виробів, технічних засобів гасіння пожеж та іншої продукції протипожежного призначення;
- проведення досліджень і участь у розробці загальної та спеціальної пожежної техніки, технічних засобів гасіння пожеж і протипожежного захисту, пожежно-технічного озброєння; надання науково-методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям у розробці і впровадженні їх у виробництво і практику;
- розробка технологій, способів і тактичних прийомів гасіння пожеж та проведення рятівних робіт, а також рекомендацій, методичних вказівок та інших керівних документів з цих питань;
- дослідження пожеж, обробка, аналіз статистичних даних про пожежі, підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів з цих питань;
- проведення випробувань (у тому числі сертифікаційних) вогнегасних та вогнезахисних речовин, технічних засобів гасіння пожеж і протипожежного захисту, пожежно-технічного озброєння та іншої продукції протипожежного призначення, а також випробувань речовин, матеріалів, електротехнічних виробів на пожежну небезпеку, а будівельних конструкцій – на вогнестійкість;
- науково-методичне забезпечення державної стандартизації у галузі пожежної безпеки, участь у розробці державних стандартів України, їх гармонізації з міжнародними та європейськими стандартами, а також співробітництво з міжнародною організацією зі стандартизації ISO, міжнародною електротехнічною комісією IEC, Європейським комітетом із стандартизації CEN з питань пожежної безпеки.

Перелік продукції, що випробовується в УкрНДІПБ МВС України

1. Вогнегасники
2. Рідини, крім вибухових і радіоактивних
3. Тверді речовини та матеріали, крім вибухових та радіоактивних
4. Тканини, килими та м’які іграшки
5. Вогнезахисні покриття для металевих конструкцій
6. Вогнезахисні покриття та просочувальні суміші для деревини
7. Вогнезахисні покриття для електричних кабелів, електричні кабелі, кабельні проходки та елементи огороджувальних конструкцій
8. Вироби електротехнічні
9. Сейфи, шафи, контейнери та елементи їх конструкцій
10. Рукава пожежні напірні (ДСТУ 3810-98)
11. Рукава пожежні всмоктувальні (ДСТУ 3931-99)
12. Стволи пожежні ручні
13. Мотузки пожежні рятувальні
14. Драбини-штурмівки
15. Драбини-палиці
16. Драбини пожежні висувні
17. Каски пожежні (ДСТУ 3728-98)
18. Пояси пожежні рятувальні
19. Карабіни пожежні
20. Вогнегасні порошки (ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95)
21. Піноутворювачі (ДСТУ 3789-98, ДСТУ 2207.1-93, ГОСТ 6948-81, ГОСТ 33-82, ГОСТ 18995.1-73)
22. Газові вогнегасні речовини
23. Установки порошкового, газового, аерозольного, водяного і пінного пожежогасіння та їх елементи
24. Установки порошкового пожежогасіння
25. Установки порошкового пожежогасіння УППУ-250ЛС і УППУ-500ЛС
26. Установки порошкового пожежогасіння УППУ-250РС і УППУ-500РС
27. Генератори вогнегасного аерозолю
28. Елементи установок газового пожежогасіння
29. Установки водяного і пінного пожежогасіння та їх елементи
Код компании: 9725