Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Прецизійні абразиви", вул. Межигірського Спасу, 84, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Прецизійні абразиви"

Адреса:вул. Межигірського Спасу, 84, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна
Телефон:+38(044) 451-68-99, (04496) 2-24-80, 2-24-81
Факс:
Вебсайт:


Голова правління - Мошковський Євген Іванович

Основні види діяльності ВАТ "НВП "Прецизійні абразиви":
- Розробка і впровадження техніки і технологій в області виробництва абразивів,
- Виробництво товарів народного споживання і загальтехнічного призначення з використанням розроблених абразивів, порошків, паст і інструментів,
- Розробка рецептів, технологій виготовлення і використання абразивних порошків, паст і суспензій і організація їхнього виробництва.

Підприємство створене в 1991 році на базі фахівців "Інституту проблем матеріалознавства" ім. Францевича І.М. та "Інституту надтвердих матеріалів" ім. Бакуля В.М. Національної Академії наук України, що працювали раніше в області розробки технологічних процесів виготовлення порошків алмазів, кубічного нітриду бору (CBN) і тугоплавких сполук (карбідів, боридів, силіцидів і ін.).
На сьогодні за порошковими технологіями розробленними фахівцями підприємства працює ряд виробництв спеціалізованих заводів України і країн СНД.
Роботи проводилися фахівцями підприємства, головним чином, комплексно, і не обмежувалися тільки створенням порошкових технологій дисперсних матеріалів, але і вишукувалися також оптимальні області застосування цих порошків. При необхідності фахівцями вносилися потрібні зміни в технологічний процес синтезу вихідних матеріалів, що дозволяє одержати цілий спектр порошків із заданими властивостями і визначеними областями застосування.
Кадровий склад підприємства, у даний час, представлений одним професором, 4 кандидатами технічних і хімічних наук, 3 інженерами-технологами по напрямку діяльності, 12 техніками необхідних профілів і робітниками різних спеціальностей. У цілому на фірмі працює 60 чоловік на контрактній основі.
Підприємство розміщене в історичному центрі Київської Русі на березі ріки Дніпро в місті Вишгороді.
Виробничі потужності підприємства дозволяють організовувати випуск алмазних порошків відповідно до технічних вимог вітчизняних і міжнародних стандартів в обсязі 20 мільйонів карат на рік й алмазного інструмента в обсязі 200 тис. карат на рік по конкурентноздатній вартості.
Крім алмазних порошків дана виробнича база, а також науково-виробничий досвід фахівців дозволяють організувати випуск порошків надтвердих матеріалів на основі кубічного і вюрцитоподібного нітриду бору, а також інших нетрадиційних абразивних порошків різних тугоплавких сполук (карбіду титана, карбіду хрому, складного карбіду титану-хрому й ін.) з доведенням обсягу виробництва порошків до 20 тонн на рік. Крім цього, підприємство має у своєму розпорядженні можливість виготовляти алмазні пасти і пасти на основі карбіду титана, що знайшли раніше велике застосування в різних галузях промисловості в обсязі 20 тонн на рік.
Рівень науково-технологічних розробок і продукції підприємства в області класифікації, подрібнення, обробки різних порошків, а також синтезу вихідних матеріалів підтверджується 5 патентами і 100 авторськими посвідченнями колишнього СРСР, отриманими співробітниками підприємства.
Результати наукових і технологічних досліджень доповідалися на багатьох наукових симпозіумах (США, Фінляндії, Угорщини, Болгарії). Завершені роботи представлялися неодноразово на різних Міжнародних виставках (Москві, Дюссельдорфі, Чикаго, Берліні, Празі й ін.). Надані експонати в області прецизійних абразивів були високо оцінені журі виставки в м. Брно (Чехія): їм були присуджені медаль і диплом 1 ступеня. За результатами проведених досліджень у цій області опубліковано фахівцями підприємства понад 200 робіт.
Продукція підприємства експортується в США, Північну Ірландію, Японію, Росію, Ізраїль, Францію, Білорусію, Німеччину, що також свідчить про високий рівень її якості.
Перспективні напрямки науково-технологічної і виробничої діяльності підприємства повинні диктуватися вимогами ринку, наявним досвідом фахівців, виробничими можливостями і спрямовані на більш глибоку переробку продукції, що випускається. До таких напрямків можна, насамперед, віднести виробництво порошків тугоплавких з'єднань з подальшим їхнім використанням як порошки для нанесення різних зносостійких покриттів.
Співробітники підприємства мають досвід у цій області і раніше були отримані позитивні результати. Не виключається також організація плакірованих порошків для цих цілей.
Підприємство володіє також методами використання і розробки адгезійно-активних металевих сплавів для створення ріжучого й абразивного інструмента з алмазів і кубічного нітриду бора. На фірмі працює фахівець (кандидат хімічних науки представник відомої школи Найдича Ю.В.), що має великий теоретичний і практичний досвід роботи з адгезійно-активними сплавами і надтвердими матеріалами на основі алмазу і боразона.
Для реалізації технологій з використанням адгезійно-активних сплавів і зв'язок на підприємстві є необхідне пресове і вакуумне устаткування, а також оснащення до них.
Головною перевагою вакуумної технології є можливість високоміцного (ковалентного) з'єднання часток алмазу і боразона з металевою матрицею. Саме міцність гетерофазних границь дозволяє витримувати значні динамічні навантаження, що підвищує стійкість інструменту.

В даний час ми можемо запропонувати для реалізації і спільного виробництва наступні готові технології:
1. Металізація полікристалів алмазу і боразона для подальшої їхньої пайки в металеву державку при створенні ріжучого інструмента.
2. Пряму пайку у вакуумі ріжучого інструмента з алмазу і боразону малих розмірів.
3. Нанесення й адгезійно-міцне кріплення алмазних і боразонових порошків будь-якої зернистості на сталеві заготівкі складного і простого профілю.
4. Виготовлення елементів, що містять алмази на адгезійно-активних зв'язок методом вакуумного спікання для каменеобробного інструменту різних типорозмірів.
5. Виготовлення алмазних правлячих олівців.
6. Виготовлення алмазних перлин для канатних пилок.
7. Виготовлення алмазних відрізних пилок і планшайб на адгезійно-активних зв'язках діаметром до 185 мм.

Виходячи з інтересів ринку, може бути організований випуск і інших видів продукції, де у виробничому процесі можуть бути задіяні парецизійні мікропорошки.

Науково-виробничі контакти підприємства дозволяють організувати у своїй виробничій діяльності кооперації, що може дозволити значно розширити обсяги і номенклатуру продукції, що випускається. Так, наприклад, тривалий час підприємство має плідні зв'язки з Донецьким заводом хімічних реактивів, де випускається велика номенклатура потенційно можливих абразивних матеріалів.

Налагоджені зв'язки маються з найбільшими матеріалознавчими центрами України і країн СНД. Наприклад, з Інститутом структурної макрокінетики Російської Академії наук – розроблювачем високотемпературного, саморозповсюджуваного синтезу різних елементарних і композиційних тугоплавких з'єднань. Маючи деяку унікальну можливість по зв'язках з науковими і виробничими центрами країн колишнього Радянського Союзу, підприємство може взяти на себе функції посередника по організації використання завершених розробок на науково-технологічному ринку США й інших країн.

Таким чином, науково-виробничий потенціал підприємства дозволяє організувати в короткий термін високорентабельну роботу на світовому ринку порошків різних надтвердих матеріалів і дисперсних тугоплавких з'єднань.
Код компании: 9715