Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний комерційний банк", Київська філія, вул. Сосюри, 6, м. Київ, 02090, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний комерційний банк", Київська філія

Адреса:вул. Сосюри, 6, м. Київ, 02090, Україна
Телефон:+38(044) 559-68-33
Факс:+38(044) 5593394
Вебсайт:


Основні види операцій та послуг, що надає банк:
1. Розрахунково-касове обслуговування:
- Відкриття мультивалютних поточних рахунків та рахунків в національній валюті України юридичним та фізичним особам;
- Проведення міжнародних платежів клієнтів та платежів в національній валюті;
- Проведення електронних платежів за системою “Клієнт-Банк”;
- Касове обслуговування клієнтів.
2. Депозитні послуги:
- Залучення коштів фізичних та юридичних осіб на депозитні рахунки в національній та іноземній валютах (строкові депозити та депозити до запитання).
3. Послуги кредитування:
- Кредитування юридичних осіб в національній та іноземній валютах;
- Обігові кошти;
- Фінансування проектів;
- Синдиковані кредити;
- Фінансування експортно-імпортних операцій;
- Факторингові послуги;
- Лізингові операції.
4. Документарні операції:
- Акредитиви;
- Гарантії та поручительства.
5. Валютні операції:
- Купівля-продаж валюти для юридичних та фізичних осіб;
6. Операції на міжбанківському ринку:
- Розміщення та залучення коштів на міжбанківському ринку в національній та іноземній валютах;
- Конверсійні операції від імені банку.
7. Операції з цінними паперами:
- Комісійна діяльність з державними та корпоративними цінними паперами;
- Комерційна діяльність з державними та корпоративними цінними паперами;
- Кастодіальні послуги.
8. Консультування клієнтів
9. Інтернет-банкінг
Код компании: 9691